Uitstel aanbestedingsprocedure warmtenet Zwanenveld (en Dukenburg) – Aanbestedingsnieuws

Uitstel aanbestedingsprocedure warmtenet Zwanenveld (en Dukenburg)

Een warmtenet voor Nijmegen een brug te ver? Het lijkt er wel op. Het college heeft de raad van Nijmegen afgelopen donderdag met een brief verzocht om de aanbestedingsprocedure voor een warmtenet naar Zwanenveld, Lankforst-Noord en in latere instantie andere delen van Dukenburg nu niet door te zetten. Nijmegen heeft volgens het college een plan gemaakt om samen met de woningcorporaties in Dukenburg uit te zoeken welk warmtebedrijf tegen welke prijs, wanneer, een betaalbaar en duurzaam warmtenet voor Zwanenveld en noordelijk Lankforst (en in een later stadium voor heel Dukenburg) zou kúnnen aanleggen. Als Nijmegen liepen we met dit plan vooruit op de verwachte nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening). Deels hing dit plan af van de komst van deze nieuwe wet. Het college heeft de inkoopstrategie voor een warmtenet voor Dukenburg aangeboden aan de raad. Woensdag 30 juni 2021 is de gespreksronde hierover gepland. 

Nu werd echter bekend dat de nieuwe Warmtewet op belangrijke punten unaniem niet wordt ondersteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waaronder Nijmegen. De wet moet nog op veel punten aangepast worden om wel steun te krijgen. De verwachting is dat dit leidt tot vertraging van de komst van de nieuwe Warmtewet.

Wat zijn belangrijke punten waardoor de VNG de nieuwe wet niet steunt? De nieuwe wet staat vooralsnog niet toe dat gemeenten de voorkeur uit mogen spreken voor een specifiek samenwerkingsmodel (bijvoorbeeld publiek). Ook zijn er nog geen oplossingen aangeboden om te komen tot een woonlasten-neutrale overstap. Dat is ook een knelpunt voor de woningcorporaties, omdat de te verwachten kosten voor een warmtenetaansluiting hoger zullen zijn dan de investeringsruimte die de woningcorporaties hebben. De betaalbaarheid – een belangrijke randvoorwaarde – van de warmtetransitie in Dukenburg staat hiermee onder druk. Daarom heeft het college de raad vandaag met een brief verzocht om de aanbestedingsprocedure niet door te zetten. We informeren belanghebbenden en bewoners van de betreffende wijken.

Bron: Nijmegen, 24 juni 2021

www.nijmegen.nl/aardgasvrij

En eerder op Firan.nl

Proeftuin-project warmtenet in Nijmegen Dukenburg

“Er is een proeftuin-project gestart waarin de haalbaarheid van een aan te leggen warmtenet wordt onderzocht. De wijk Zwanenveld loopt hierin voorop. Samen met partners en inwoners wordt er een wijkwarmteplan opgesteld. Het traject is een zoektocht om te komen tot een businesscase waar iedere partij achter staat. Parrallel aan dit proeftuin-project onderzoekt de gemeente Nijmegen wat haar rol zou moeten zijn in de energietransitie en daarmee welke rol zij in het warmtenet in Dukenburg gaat vervullen.”

En in een bericht van februari 2021 kwam te voorschijn dat een nieuwe gebiedsregisseur op het project werd benoemd. Die zei, dat er een directe link was tussen het warmtenet en het gas uitdraaien in Groningen.

“Zwanenveld en het noordelijk gedeelte van Lankforst zijn proeftuin binnen het programma Aardgasvrije wijken waar de gemeente en de woningcorporaties rijkssubsidie voor ontvangen. Zwanenveld en een deel van Lankforst behoren dus bij de eerste wijken in Nederland die van het ‘aard’gas afgaan. Het doel van het Rijk is om CO2 te besparen en de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Daarom zijn ‘aardgas’vrije woningen nodig. Er zijn nog heel veel vragen. De gemeente heeft gesprekken gevoerd, nieuwsbrieven uitgebracht en campagnes voor energiebesparing gehouden. Er is een technisch onderzoek over de haalbaarheid van het warmtenet geweest.”

https://www.dedukenburger.nl/dossiers/aardgasvrij/378-nieuwe-gebiedsregisseur-tom-verhoef

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *