Aanbesteding breedplaatvloeren: ‘prijsrisico niet alleen bij de markt’ – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding breedplaatvloeren: ‘prijsrisico niet alleen bij de markt’

Rijksvastgoed heeft op 18 september een persbericht verstuurd over de breedplaatvloeren (ook wel bekend als bollenplaatvloeren van de einsturzende neubauten) met bovenstaande titel. Prinsjesdag. Een mooie dag voor een persbericht dat niet te veel op moet vallen. Rijksvastgoed benadrukt het prijsrisico op zich te nemen en, wat belangrijker is maar dus weinig opvalt, van allerlei soorten ambtenarengebouwen de vloer te versterken. Jaja, het PRIJSriscio… want dat is natuurlijk het enige relevante ambtelijke risico van te dunne vloeren?

Dus dan weten we het maar … … … Er is een aanbesteding uitgeschreven voor het herstel van de breedplaatvloeren van het gebouw van Eurojust en dat wil maar zeggen dat er heel wat minder rechtvaardige maar meer gehaaide mensen heel wat karma wellicht ontlopen -alles alles natuurlijk goed gaat met de aanbesteding- want het is natuurlijk wel duidelijk wie er het eerst gered moet worden van de breedplaatvloer, waar ineens het snelst tijd voor het uitschrijven van een ingewikkelde aanbesteding voor vrij komt.

Als het dan maar goed gaat met die aanbesteding. Oh ja wacht, dat was daar in Eindhoven ook gebouwd met een aanbesteding. Dat werkt altijd zo goed aanbestedingen, met het beleggen van prijsrisico’s. Ja dat zul je altijd zien, de prijsrisico’s komen eigenlijk altijd bij de bouwer terecht, door dat malle aanbesteden en dat is eigenlijk ook niet zo eerlijk maar natuurlijk wel heel Eurojust en value for tax payers money. Maar denk ook eens aan de Arbo-veiligheid voor al die bouwers die dat moeten herstellen met de lijmstrips, kennelijk en de oppervlakte vrijmaken, voor hun werk over zo’n gevaarlijke vloer moeten lopen, dat is toch ook een behoorlijk risico dat door de ambtenaren bij de ondernemers geparkeerd wordt…..

Eerder heeft de rijksoverheid namelijk nog niet laten weten waar de breedplaatvloeren zoal terecht zijn gekomen. Wel dat het er rond de 30 waren en dat die allemaal in kaart waren gebracht.

 

Gewoonlijk schrijven bij een aanbesteding marktpartijen zich in met een vaste prijs voor een project. Bij de aanbesteding voor het herstel van breedplaatvloeren gaat het net even anders. ‘Het prijsrisico blijft langer bij ons.’

Na het ongeluk met de parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017 waren er zorgen over betonnen vloeren. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft daarop de breedplaatvloeren in de portefeuille onder de loep genomen. Bij meer dan twintig panden in de portefuille  van het Rijksvastgoedbedrijf is het nodig de vloeren te versterken. Bedrijven kunnen zich nu inschrijven voor het herstel van de breedplaatvloeren van Eurojust in Den Haag. Als dat goed gaat, volgen aansluitend mogelijk twee herhalingsopdrachten voor hetzelfde bedrijf.

Boren, lijmen of iets anders

Het probleem van de breedplaatvloeren is de verbinding tussen twee vloerdelen. De bevestiging met de zogeheten koppelstaven is niet altijd goed uitgevoerd waardoor de vloer constructief minder sterk is. Gelukkig is er een oplossing. Met ankers (een soort bouten) of met lijmstrips kun je vloerdelen weer goed met elkaar verbinden. De vloeren kunnen dan ook weer meer gewicht dragen. ‘Bij een aantal panden is de vloerbelasting en daarmee het gebruik aangepast om het constructief veilig te houden. We willen met de hersteloperatie het pand van Eurojust terugbrengen naar de functie waarvoor het ontworpen is’, zegt Bart van der Hooft die bij het RVB deze aanbesteding onder zijn hoede heeft. ‘Ankers en lijmstrips kennen we, maar we staan ook open voor andere oplossingen om de vloeren te herstellen. Het gaat in eerste instantie om 900 strekkende meter aan naden in het pand van Eurojust in Den Haag.’

Eurojust is een agentschap van de Europese Unie (EU), dat de samenwerking ondersteunt tussen de gerechtelijke autoriteiten in de EU. Na Eurojust volgt voor de partij die de opdracht krijgt gegund mogelijk ook herstelwerk voor panden in Amersfoort en Apeldoorn. Samen gaat het bij die twee panden om zo’n 4.450 strekkende meter aan naden.

Samen ontwerpen

‘In de ontwerpfase kijkt de opdrachtnemer wat op elke plek in het gebouw de beste oplossing is: een anker, een lijmstrip of misschien iets anders’, zegt Van der Hooft.  Een anker werkt goed, maar daarvoor moet je een gat boren in de vloer. En soms is dat niet mogelijk omdat er bijvoorbeeld leidingen in de breedplaatvloeren zitten. Dan kun je voor lijmstrips kiezen, maar daarvoor moet je in de meeste gevallen een groot oppervlak vrijmaken van installaties of binnenwanden. ‘We gaan daarom samen met de marktpartij de risico’s onderzoeken. De standaard manier is dat marktpartijen bij inschrijving een vaste inschrijvingsprijs neerleggen. Nu gaat het bedrijf dat de breedplaatvloeren herstelt eerst samen ontwerpen met de onderhoudsaannemer. De onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor de aanpassingen van installaties, wanden en plafonds. En vanuit die samenwerking wordt besloten wat op welke plek de meest geschikte methode is en wat dan de definitieve prijs is. Het prijsrisico wordt zo niet meteen bij de marktpartij gelegd, het blijft langer bij ons. Wij betalen de prijs die recht doet aan wat het kost. Als we dit niet zo zouden doen, zien bedrijven mogelijk hoge risico’s. En dat zou een reden kunnen zijn om niet in te schrijven of alleen voor hoge bedragen om de risico’s te dekken.’

Klant tevreden houden

Het RVB heeft nog een eis over gebruik van het pand tijdens de herstelwerkzaamheden. ‘We willen ook een referentie waaruit blijkt dat het bedrijf kan werken in een pand dat in gebruik is. In het pand van Eurojust zijn zittingszalen en we willen de zekerheid hebben dat zittingen met vertegenwoordigers uit verschillende landen door kunnen gaan. Als wordt afgesproken dat een ruimte bijvoorbeeld een week niet te gebruiken is, moet het ook maximaal een week duren. Afspraak is afspraak. De gebruiker moet het pand gewoon kunnen gebruiken. Als het bedrijf deze klant tevreden kan houden, weten we zeker dat het de herstelwerkzaamheden in de volgende twee panden ook goed kan afronden.’

Meer informatie op TenderNed 22070 | Herstel Breedplaatvloeren Eurojust te Den Haag – Details – TenderNed

Interessant hoor. Nog interessanter was, dat Aanbestedingsnieuws het dus door alle miljoennennotageweld ook wat later zag, maar daardoor gelukkig ook nog de volgende edit meekreeg:

Update 18 september 2023: Eerder stond er ‘Bij meer dan twintig panden zijn de vloeren al versterkt.’ dit moet echter zijn ‘Bij meer dan 20 panden in de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is het nodig de vloeren te verstevigen.’

Dus ja wij vragen ons ook niet meer af waarom aannemer ONDERUIT zo veel kansen maakt op overheidsopdrachten. Gaan jullie dat maar lekker bouwen ja. Zijn er nog andere bouwers geïnteresseerd in de opdracht? Nee? Gôh. Gek is dat. Hoe vaak moeten we nog roepen dat het niet zo werkt met aanbestedingen, tot we een journalistieke nobelprijs krijgen?

Welke twintig, Rijksvastgoedbedrijf? No pressure…. we komen je heus niet achterna tot in je kantoor, daar kun je veilig schuilen.

Gelukkig is Rijksvastgoedbedrijf vooral bezorgd om het risico van ambtenaren van Eurojust, daar moet je toch wel je best voor doen, op een goede aanbesteding, die ook heel rechtmatig is, want dat is natuurlijk wat je wil, dat aannemers PLAT, KABOEM en KAARTENHUIS allemaal evenveel recht hebben op een opdracht om de vloer te herstellen van het kantoor waar je dagelijks werkt. Want daar gaat het om. Iedereen evenveel. Hebben de Italianen zo bedacht met dat aanbesteden en daar stort ook nooit iets in. Heb geen angst. Waar de vloer onderuitzakt, daar zet God een raam open.

Willen we echt anticiperen op een uniform Europees bouwrecht of willen we dat er met lokaal vernuft en kansen voor het MKB naar gekeken wordt? Het hangt er maar net van af in wat voor kantoor je werkt, wat mensen hun eigen mening eigenlijk is.

Aanbestedingsnieuws is erg bezorgd om het lot van allerlei ambtenaren, daar moet je geen breedplaatvloer onder leggen, zo erg zijn de weg kwijt over wat de waarheid nou precies is, zo graag willen ze ophouden met thuiswerken. Andere ambtenaren vinden we dan weer niet zo waardevol maar dan toch ook weer niet zo erg dat je ze allemaal een crushsyndroom toewenst. Dadelijk zitten we allemaal weer met long-crush-syndroom. Ughe Ughe.

Aanbestedingsnieuws werkt gelukkig niet bij Eurojust maar voor 4allJust en geven wij ook nog wat om mensenrisico’s. Hopelijk maakt dat het verschil.

 

Parkeergarage Eindhoven ingestort vanwege dwarskracht duurzame bollenplaatvloer

Als je het niet kan zeggen, zing het dan?

Herstel Breedplaatvloeren Eurojust Den Haag

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *