Integraal ontwerpteam scholen Mercuriusweg Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam scholen Mercuriusweg Purmerend

Projectgebied Foto: Google Streetview

De gemeente Purmerend heeft in overleg met de schoolbesturen VierTaal en CPOW besloten dat aan de Mercuriusweg 2 in Purmerend nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. Het huidige schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2 te Purmerend voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd en wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Doel is om één schoolgebouw te realiseren voor de scholen Het Plankier en Alexander Roozendaalschool (ARS), zodat de scholen hun krachten kunnen bundelen en de leerlingen gebruik kunnen maken van een breder aanbod en expertise. Beide scholen bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar die (nog) niet passend geholpen kunnen worden binnen het reguliere onderwijs. De scholen hebben hun eigen specialisatie en ruimtebehoefte.

Naast de vijf onderwijsdomeinen moet het nieuwe schoolgebouw plaats bieden aan de volgende functies:
– Centraal hart; o.a. bestaande uit de aula, twee speellokalen, kinderkeuken, ontdeklokaal
– Experticecentrum; een plek voor ondersteuning
– Binnensportvoorziening; mogelijk gecombineerd met de twee speellokalen
– Buitenterrein

Kenmerken voor de opdracht zijn:
– Krap kavel met een beperkte maximale bouwhoogte.
– Het multifunctioneel inzetten van ruimten.
– Diverse beschermde bomen op en rondom de kavel
– Meerdere gebruikers
– Een balans tussen samenwerken en eigen identiteit: De scholen gaan intensief met elkaar samenwerken en zullen naadloos in elkaar over lopen, waarbij ze diverse gemeenschappelijke ruimtes met elkaar gaan delen. Echter is het belangrijk dat de scholen hun eigen identiteit en geborgenheid behouden.
– Parkeren en de logistieke bewegingen in en rondom het gebouw
– Doelmatige en financieel haalbare exploitatie
– Gezond binnenklimaat met Frisse Scholen klasse B, d.d. 2021, als uitgangspunt

Daarnaast wil Gemeente Purmerend de mogelijkheid van houtbouw onderzoeken. De scope van de opdracht betreft het totaalontwerp en -advies voor de nieuwbouw van Het Plankier en ARS inclusief buitenruimte en vaste maatwerk. De bouworganisatievorm gaat uit van een traditioneel contract. De aanbestedende dienst zoekt een integraal ontwerpteam met deskundigheid op alle disciplines, waaronder architectuur, vaste inrichting/ interieur, constructie, bouwkosten, installatietechniek (E- & W-), brandveiligheid, duurzaamheid en bouwfysica. De gegadigde stelt zelf zijn integraal ontwerpteam samen. Het betreft een overeenkomst voor een eenmalige opdracht met één opdrachtnemer. De startdatum is direct na de definitieve gunning/ondertekening van de overeenkomst en wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen diensten en werkzaamheden en eindigt van rechtswege zes weken na oplevering van de nieuwbouw.

De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europese niet-openbare procedure. Bij de niet-openbare aanbestedingsprocedure gaat aan het indienen van een inschrijving een selectiefase vooraf. Gedurende de selectiefase kunnen alle geïnteresseerden een verzoek tot deelneming doen. De beoordelingscommissie selecteert maximaal vijf partijen, die vervolgens worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Het gunningcriterium betreft de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’’ (BPKV)’. Dit betekent dat bij de beoordeling van de inschrijvingen naast de prijs tevens kwalitatieve criteria zullen worden gehanteerd.

Bron: Tenderned zondag 24 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311010

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *