Calamiteiten huisaansluitingen, kolken, lijngoten Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Calamiteiten huisaansluitingen, kolken, lijngoten Nissewaard

Het onderwerp van aanbesteden in deze aanbesteding van de gemeente Nissewaard betreft werkzaamheden voor calamiteiten kolken, lijngoten en huisaansluitingen riolering voor de riolering waar de gemeente onderhoudsplichtig of
eigenaar van is.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van (veelal kleinschalig) onderhoud aan riolering, t.w. kolken, lijngoten en leidingwerk van huisaansluitingen;
b. het uitvoeren van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan riolering;
c. het vaststellen en oplossen van calamiteiten;
d. het actualiseren en beheren van een digitaal calamiteiten en onderhoudsprogramma.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een openbare Europese aanbesteding. Ondernemers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving in te dienen, met inachtneming van de voorwaarden die in de aanbestedingsstukken zijn geformuleerd. Het doel van de aanbestedende dienst is het sluiten van een raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, met ingang van 1 januari 2024. De aanbestedende dienst kan met de opdrachtnemer overeenkomen, dat de raamovereenkomst met telkens één jaar wordt verlengd. De maximale looptijd van de overeenkomst is vier jaar.

Voor deze raamovereenkomst wordt gedurende de looptijd gewerkt met een maximale hoeveelheid aan deelopdrachten/nadere overeenkomsten van totaal €1.200.000,- gerekend over de maximale looptijd van de overeenkomst inclusief eventuele verlengingen. Na het bereiken van de maximale waarde van deze raamovereenkomst kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de raamovereenkomst ongeacht de nog resterende doorlooptijd. Aanbestedende dienst heeft de afgelopen jaren gemiddeld ca. €240.000,- exclusief btw per jaar aan kleine reparaties uitgegeven. Dit betreft slechts een indicatie van de omvang. De kosten kunnen van jaar tot jaar fors fluctueren, zowel omhoog als omlaag.
Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze gegevens. Als gunningscriterium geldt de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 23 september 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310736

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *