Zonneparken A12 Bunnik – Aanbestedingsnieuws

Zonneparken A12 Bunnik

Foto: © Universiteit Utrecht

Zonneparkontwikkelaar IX Zon heeft na vier jaar ontwikkeling een ready to build zonnepark in Bunnik aangeboden op ruim twee kilometer afstand van het Utrecht Science Park. Dit zonnepark biedt zowel kansen voor Energie Coöperatie Bunnik
(ECB), als voor de Universiteit Utrecht (UU). Door de handen ineen te slaan en gezamenlijk de realisatie en het onderhoud en beheer aan te besteden, willen ECB en de UU de doelmatigheid verhogen en schaalvoordelen creëren gedurende de gehele looptijd.

De opdracht omvat het ontwerpen, de realisatie en de meerjarige instandhouding van twee zonneparken. Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat het werk inhoudt.
Ontwerp
Het uitwerken van de ontwerpdocumentatie tot goedkeuring van de opdrachtgever conform het bestek.
Realisatie
Realiseren van twee zonneparken, waaronder ook het verbinden van sectie 2 en 3 door middel van een middenspanningskabel (zie afbeelding) en het realiseren van separate inkoopstations, transformatoren en Powerplant
Controllers (voor de twee zonneparken) is onderdeel van de realisatie. Als opdrachtnemer bent u niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning voor de middenspanningskabel tussen sectie 2 en 3. Dit zal opdrachtgever verzorgen. U
dient wel medewerking te verlenen aan processen hieromtrent en de kabel aan te leggen.
Onderhoud en beheer
Na het realiseren van de zonneparken, draagt de opdrachtnemer zorg voor de instandhouding voor een periode van vijf jaar met daarna vijf optionele verlengingen van elk vijf jaar. De meerjarig instandhouding betreft het preventief en correctief
onderhoud en het beheer van de zonneparken. De instandhouding moet dusdanig ingericht zijn dat de gegarandeerde opbrengst van zonne-energie aan ECB en UU wordt gerealiseerd. De verwachte projectgrootte bedraagt in totaal circa 16 MWp

Door middel van deze aanbesteding willen de bovengenoemde twee partijen (ECB en UU) een aannemer contracteren voor het realiseren en meerjarig in standhouden van de twee zonneparken. Er is gekozen voor een Europese aanbestedingsprocedure. De reden hiervan is dat de Universiteit Utrecht een publiekrechtelijke instelling is en het uit te voeren werk dus voor 50% wordt
gesubsidieerd door de overheid. Voor publiekrechtelijke instellingen en werken die voor 50% of meer worden gesubsidieerd door de overheid gelden de regels die staan in de Aanbestedingswet. Deze aanbesteding bestaat uit twee delen: de
selectiefase en de gunningsfase.

Bron: Tenderned woensdag 27 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311163

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *