Noord-Holland Energieverbruik daalt en opwek stijgt – Aanbestedingsnieuws

Noord-Holland Energieverbruik daalt en opwek stijgt

Het energieverbruik in Noord-Holland is sinds 2015 vrijwel gelijk gebleven, terwijl de opwek van hernieuwbare energie blijft stijgen. Dit bericht Noord-Holland op basis van het dashboard energietransitie van de provincie Noord-Holland. Het gebruik van hernieuwbare energie zorgde vanaf 2015 voor een afname van de CO2-uitstoot met 18%.

Windmolens Ijsselmeer bij Almere ©ZaZ 2016

In 2022 is de productie van windenergie in de provincie bijna drie maal zo groot als in 2019. Deze toename is grotendeels te danken aan het Prinses Ariane windpark in Wieringermeer. Dit windpark bestaat uit 82 windmolens en wekt voldoende stroom op om 370.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

De ambitie van energieregio Noord-Holland Noord is om 3,6 TWh aan zon- en windenergie te produceren in 2030. Dat is een verdubbeling van de huidige opwek. De energieregio Noord-Holland Zuid gaat voor 2,7 TWh, ongeveer drie keer zo veel als nu.

Het dashboard is niet alleen op provincieniveau te raadplegen, maar ook per energieregio; Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord en de deelregio’s daarbinnen. In het dashboard zijn onder andere de gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind-op-landprojecten te zien.

Het dashboard Energietransitie van de provincie Noord-Holland is grotendeels afgeleid van de regionale Klimaatmonitor van het Rijk.

Bron: Noord-Holland, 27 september 2023

NDR: Een energieprofessional van Senter Novem vertelde Aanbestedingsnieuws (alpha Aanbestedingsnieuws) ooit, Balkenende regeerde toen nog, van de wet van behoud van energie. Dat had ook gevolgen voor ons want dat betekende dat we moesten oppassen met woorden als “energieverbruik”. Er is alleen energiegebruik en nooit energieverbruik. Verlies als gevolg van bijvoorbeeld wrijving is geen verlies maar omzetting in warmte. Dat leidt dan weer tot luchtdrukveerschil en daar kun je dan te zijner tijd weer energie uit opwekken. Hoe je dan tegen dat licht het bovenstaande persbericht moet interpreteren, weten we ook niet. Misschien gaat beta Aanbestedingsnieuws dit stukje nog redigeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *