Vaste inrichting universiteitsgebouw Spui Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Vaste inrichting universiteitsgebouw Spui Den Haag

Nieuwe locatie Campus Den Haag. Universiteit van Leiden

De werkzaamheden in deze aanbesteding van de Universiteit van Leiden omvat het inrichten c.q. afbouwen van een bestaand gerenoveerd casco van voormalig winkelpand ( V&D) ten behoeve van Universiteit Leiden en haar samenwerkingspartners: TU Delft, Open Universiteit, LUMC en UNL. Het complex bevat ca. 21.000 m2 en bestaat uit verschillende bouwdelen uit verschillende perioden. Het werk is gelegen tussen de Grote marktstraat en de Spuistraat in Den Haag. In de voorbereiding op de cascorenovatie is de aannemer op dit moment bezig om het gebouw te ontdoen van niet meer gewenste installaties en
afbouwcomponenten. Voor deze opdracht dient de levering te worden afgestemd met de architect, de coördinerend aannemer, de huurder van het gebouw en de eigenaar van het gebouw. Het Technisch Ontwerp dient als basis voor de opdracht en dient in samenwerking met de architect en in afstemming met de coördinerend aannemer verder te worden uitgewerkt. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn daarom van groot belang.
Informatie met betrekking tot (en eventuele wijzigingen van) het object van aanbesteding wordt tijdig bekend gemaakt.

aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen, een selectiefase en een gunningsfase. Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de in de selectieleidraad gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan vijf , zullen de vijf meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van loting.

Na de selectiefase volgt de gunningsfase. De vijf meest geschikte gegadigden worden door de aanbesteder uitgenodigd tot deelname aan gunningsfase. Bij de start van de gunningsfase worden de aanbestedingsstukken verstrekt aan de geselecteerde partijen. Deze bestaan naar de huidige inzichten onder meer uit:
1. modelovereenkomst;
2. algemene administratieve voorwaarden;
3. boekje meubilair;
4. gunningsleidraad;
5. eventuele aanvullende aanbestedingsstukken.
De beoordeling van de inschrijvingen zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). De
inschrijvers wordt gevraagd om een totaalprijs (inschrijvingssom), een kwaliteitsplan en een mock-up.

Bron: Tenderned donderdag 16 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336395

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *