Bouwmanagement bureau Integraal Kindcentrum Zundert – Aanbestedingsnieuws

Bouwmanagement bureau Integraal Kindcentrum Zundert

Zundert zoekt nog een bouwmanagement bureau. De huidige schoolgebouwen van de Annaschool en Zonnebloem zijn volgens de gemeente aan vervanging toe. We zijn als inhoudelijk onkundig materiedeskundige van het Openbaar Ministerie dat voor zijn leven lang thuis mag werken en niet op kantoor hoeft te komen, even gaan kijken als redactie op Google Maps en we snappen er he-le-maal niks van. Hartstikke ruim bemeten die scholen. Met meer dan voldoende klasjes en een schoolplein rondom.

Bezie nu eens De Annaschool, die is zoals je het zou wensen, getuigend van het rijke roomsche leven: enorm ruim opgezette laagbouw, het enige dat er nog aan ontbreekt zijn zonnepanelen op het dak zodat te zijner tijd de kinderen een rondedansje kunnen doen als het gebouw in de fik vliegt.

©Zaz 2024

En op basisschool de Zonnebloem, die is helemaal apart, want ook die school heeft meer dan genoeg ruimte, een tweelaagsschool zoals uit een schoolboekje, het enige dat er op die school ontbreekt is voldoende groen, er is meer dan genoeg schoolplein er zijn ook wel veel bomen, maar onder die bomen ligt alleen kale, onvruchtbare en sterk verdichte grond. Vrij weinig struiken en andere lage begroeiïng, dus verstoppertje spelen is echt onmogelijk.

Dat is zorgwekkend want dat klinkt als een school die onder omstandigheden gedwongen is heel erg transparant te zijn. Het deed me denken aan de eigen basisschool, waar de grond ook sterk verdicht was, door rondtrappelende kindertjes. Het was een school in het midden van de stad, waar je wel onkruid had maar dat werd met zwaar verboden landbouwgif weggespoten, en waar ook geen struikje was en je je maar moest vermaken met extra bakstenen muurtjes midden op het schoolplein en rondslingerende spoorbielzen. Op onze school in de jaren ’80 had je dan ook nog taxusstruiken, een beetje onbegrijpelijk, een struik die zo giftig is dat paarden erom het loodje leggen en die dan aanplanten naast een basisschool, voor het geval suicidale kindertjes het allemaal echt niet meer konden opbrengen, dan konden ze gewoon van de struikjes eten.

Deze Zonnebloem school zou zich prima lenen voor een moestuin waar de kinderen zelf compost naar toe kunnen brengen, zodat er iets meer groeit dan alleen gras en grote boom. Dat je de kinderen leert, hoe je bijvoorbeeld zonnebloemen moet planten, liever dicht tegen de muur en beschut tegen de wind. Wat is er aan de hand dat ze op die school de kinderen geen les durven geven in vruchtbare bodems? Zijn de kinderen soms bang voor struikjes? En dan die dranghekken voor de entree, is de school soms bang dat de boze ouders naar binnen rijden?

Gemeente Zundert is desondanks voornemens een Integraal Kindcentrum te gaan bouwen. Als onderdeel van de voorbereiding zoekt zij hiervoor een bouwmanagement bureau.

Doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van één (1) inschrijver voor het leveren van bouwmanagementdiensten ten behoeve van de definitiefase, de ontwerpfasen: het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, het technisch ontwerp/bestek ten aanzien van het realiseren van het IKC. De voorbereidingsfase en algemeen toezicht op de uitvoering zijn optioneel.
Voorbereidingsfase (optioneel) De Ruimtelijke procedure voor een omgevingsplan zal door een extern adviesbureau worden uitgevoerd, samen met de interne materiedeskundigen. Voor de vergunningsaanvragen kan de opdrachtnemer een adviserende rol hebben. Realisatiefase (optioneel) De directievoering en/of toezicht in de realisatiefase wordt als optioneel meegenomen in deze uitvraag. De aanbestedende dienst wil pas op een later moment bepalen of zij wel of geen gebruik gaat maken van de diensten van de opdrachtnemer hiervoor. In het inschrijvingsbiljet in bijlage 1 dient een inschatting qua uren en prijs te worden opgenomen.

We berichtten al eerder over Zundert:

Nieuwbouw de Zindering in Zundert

Nieuwbouw St Antoniusschool Zundert

Asfalt onderzoek in Zundert

Belgische toestanden: Zundert wil boombaketalage voor boomkwekers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *