Civieltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep – Aanbestedingsnieuws

Civieltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep

Borgsloot. Foto: Google Streetview

De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. houdt een nationaal openbare aanbesteding voor het uitvoeren van grondwerk en inrichtingswerkzaamheden ten behoeve de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een beweegbare fietsbrug over het Slochterdiep te Meerstad.

aanbesteder legt een hout-beton fietsbrug aan over de Borgsloot. Dit wordt een verbinding tussen het Boterdörstpad en het fietspad langs de Driebondsweg. Het werkterrein van de aannemer is tussen de Borgweg, Borgsloot en Vishandel Tast Toe. De aannemer gebruikt ook een deel van het wegdek van de ‘oude’ Borgweg als bouwterrein/opslag locatie en toegang werkterrein. Daarom is een stuk van de ‘oude’ Borgweg, tussen de kruising Borgweg/Middelberterweg (laatste stuk Driebondsweg) en de zijstraat van de Harkstederweg, definitief afgesloten voor fietsverkeer. Fietsers kunnen via de Meerstadlaan fietsen totdat de fietsbrug gereed is.

Het werk bestaat uit 2 fases. In fase 1 wordt het grondwerk voor de nutswerkzaamheden voorbereid en dient de voorbelasting aangebracht te worden tevens wordt het fietspad omgelegd. Nadat de berekende zetting behaald is wordt de aanliggende infra structuur aangebracht. De fietsbrug incl. landhoofden zijn geen onderdeel van het werk.

Het uit te voeren werk is gelegen aan het Slochterdiep, tussen huisnummers 33 en 35 in de gemeente (Midden-)Groningen.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, incl. voorbelasting;
c. het frezen van asfaltverhardingen;
d. het opbreken van funderingen;
e. het aanbrengen van funderingen;
f. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
g. het aanbrengen van markering en bebording;
h. het aanvullen en inzaaien van bermen;
i. het aanbrengen van oeverbescherming.

De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening te houden met het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
Kosten als gevolg van het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden dienen te worden meegenomen in de aanbieding.

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Bron: Tenderned donderdag 16 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336579

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 mei 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *