Vervoer op maat WVS – Aanbestedingsnieuws

Vervoer op maat WVS

©ZAZ

WVS is een leerwerkbedrijf waar mensen zich ontwikkelen, met als doel het vinden van zo regulier mogelijk werk. Daarnaast is WVS een werkbedrijf voor de doelgroep die aangewezen is op aangepast werk. WVS voert dit uit voor een negental gemeenten, te weten Bergen op Zoom, Eten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
De hoofdvestging van WVS is gevestgd in Roosendaal aan de Bosstraat 81. WVS biedt werk aan 2.500 medewerkers.

Opdrachtgever WVS wil een overeenkomst sluiten met één opdrachtnemer, die gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer draagt zorg- en is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van dit Vervoer op Maat. Dit voert de opdrachtnemer uit volgens het door hem op te stellen routeschema, op basis van de te vervoeren deelnemers. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de routeplanning. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever en de te vervoeren deelnemers tijdig bij het wijzigen van routes en past het vervoersschema met opstaptijden en plaatsen hierop aan. De medewerkers c.q. deelnemers van opdrachtgever wonen voor het overgrote deel binnen de negen gemeenten. De opdrachtnemer is verplicht het vervoerplan op een zo efficiënt mogelijke wijze te rijden zodat de reistijd voor de deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt.

WVS heeft momenteel een contract voor het Vervoer op Maat met één partij. Omdat dit contract 31 december 2024 van rechtswege eindigt, wordt de opdracht opnieuw aanbesteed. De overeenkomst betreft het vervoeren van deelnemers van WVS voor hun woon-werkverkeer. Momenteel zijn er gemiddeld 230 deelnemers aangewezen op het Vervoer op Maat in de winterperiode, en gemiddeld 215 deelnemers in de zomerperiode.
De jaarlijkse omvang van de werkzaamheden wordt geschat op €600.000,- exclusief BTW. De totale geraamde waarde van de overeenkomst, inclusief indexeringen, op basis van de contractduur van zeven  jaar, bedraagt circa €4.700.000,- exclusief BTW. De af te sluiten overeenkomst, treedt in werking op 1 januari 2025 en wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. De overeenkomst kan eenzijdig door opdrachtgever, onder gelijkblijvende voorwaarden, één keer verlengd worden voor een periode van twee jaar. Aanbesteder  volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 16 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336404

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 mei 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *