Drukwerk voor het gasbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Drukwerk voor het gasbedrijf

Foto: Pexels.com

De Nederlandse Gasunie is kort over zijn nog nader te formuleren verlangens. De Gasunie zoekt drukwerk. Hoe, dat weten ze ook nog niet en Wat voor, dat weten ze ook nog niet. Gewoon. Drukwerk. Het doel van deze marktconsultatie is het inwinnen van informatie van marktpartijen om de dienstverlening van drukwerk en DTP-vormgeving via een aanbesteding in de markt te zetten.

Gelukkig schept de aanbestedingsleidraad wat meer duidelijkheid:

Gasunie heeft momenteel twee overeenkomsten gesloten met twee leveranciers om drukwerk en DTP-vormgeving af te nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van één leverancier voor drukwerk en één leverancier voor dtp-vormgeving. De twee overeenkomsten worden door Gasunie landelijk via een centraal systeem gebruikt. Doordat de dienstverlening tijdens de contractduur is toegenomen is Gasunie genoodzaakt om de dienstverlening van drukwerk en DTP-vormgeving aan te besteden.

De marktconsultatie bestaat uit twee fasen:
Fase 1: schriftelijke informatie-inwinning. Het uitsturen van de vraagstelling vanuit Gasunie via Tenderned waarop marktpartijen een schriftelijke reactie sturen. Gedurende de marktconsultatie is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Gasunie ontvangt de antwoorden op de marktconsultatie graag conform hetopgenomen format.
Fase 2: mondelinge informatie-inwinning. Indien Gasunie dit wenst, zullen een aantal partijen uitgenodigd worden voor een mondelinge informatie-inwinning. Gasunie zal zelf een aantal partijen uitnodigen en rekening houden met een zo goed mogelijke dwarsdoorsnede van de markt. Van deze mondelinge informatie-inwinning zal een kort verslag worden gemaakt, welke meegenomen wordt in de samenvatting bij de publicatie van de aanbesteding.

Bron: Tenderned woensdag 15 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336325

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 16 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *