Wijziging Integraal kindcentrum Woerdense Verlaat – Aanbestedingsnieuws

Wijziging Integraal kindcentrum Woerdense Verlaat

Een opdracht voor een integraal kindcentrum van 14 juli  voor basisschool de Meent in gemeente Nieuwkoop is gewijzigd per 29 augustus. Aanmelden voor de opdracht kan nog 12 dagen. Blijkens de leidraad gaat de opdrachtt om Totaal 1.217 m2 bvo binnenruimte.

Gedurende deze aanbesteding is Kleissen Advies contactpersoon namens de Aanbestedende Dienst. Kleissen Advies heeft ook de selectieleidraad van de Aanbesteding opgesteld.

illustratie: pixabay.com

In het Woerdense Verlaat komt op de locatie van gebouw Beatrix een nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC). Het IKC Woerdense Verlaat wordt gebouwd met ruimte voor basisschool De Meent, kinderopvang en buitenschoolse opvang door Polderpret, een gymnastieklokaal voor bewegingsonderwijs en sportactiviteiten en een gemeenschapsruimtewaar alle inwoners van Woerdense Verlaat plek hebben om elkaar te ontmoeten.

De locatie voor het nieuwe IKC is Leeuwerikstraat 4. Deze locatie is centraal gelegen in het dorp, naast de kerk en achter de huidige basisschool. Hiermee zou het IKC een centrale plek in het dorp innemen, wat kan bijdragen aan behoud van levendigheid en sociale cohesie in het dorp.

Aan de opdracht is de versturing van uitnodigingen gewijzigd.

Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot
inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 28/09/2023

Te lezen:

Datum: 29/09/2023

Plaatselijke tijd: –

Bron: TenderNed, 29 augustus 2023

Zie ook: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308427/publicatie

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *