Hubertustunnel zomers uitstel-besluit over aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Hubertustunnel zomers uitstel-besluit over aanbesteding

Op 6 juli 2023, dus kort voor het zomerreces heeft het bestuur van Den Haag een besluit voorgelegd over de aanbesteding van de Hubertustunnel. Aan de hand daarvan is de redactie opnieuw naar de Tender gaan kijken om te zien of het tijdspad is gewijzigd. Dat blijkt inderdaad het geval. En al op 12 januari 2023 via de Nota van Inlichtingen.

Met collegebrief van 6 juli 2023 DSB/10571242 RIS316250 van burgemeester van Zanen is onderstaande besluit voorgelegd: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13002470/2/RIS316250+Concept+Collegebesluit+Aanbesteding+renovatie++Hubertustunnel+%28MJPK4%29

 

besluit:
I. akkoord te gaan met het voortzetten van de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van de
Hubertustunnel, om het verstrekte realisatieslot te kunnen halen;
II. het uitvoeringsbesluit MJPK4 (inclusief renovatie Hubertustunnel) kort na het reces ter
besluitvorming aan de Raad aan te bieden, zodat er nog dit jaar een vastgesteld
uitvoeringsbesluit kan liggen;
III. indien er op 19 oktober 2023 nog geen vastgesteld uitvoeringsbesluit is, vooruitlopend op dat
besluit, de renovatie Hubertustunnel te gunnen onder voorbehoud van definitieve
besluitvorming door de Raad.

Aanbestedingsnieuws berichte al eerder over de aanbesteding van de Hubertustunnel, dat was in december 2022. De aanbesteding werd toen op TenderNed geplaatst.  De opdracht zou aanvankelijk, in december zijn gesloten voor inschrijving op 31 januari 2022. Nadien is kennelijk via een Nota van Inlichtingen op 12 januari een nieuw tijdspad voor de aanbesteding gepubliceerd. Uitnodigingen tot inschrijving worden daar verwacht op 12 juli 2023. De voorlopige gunningsbeslissing wordt daar verwacht op 19 oktober 2023.


In elk geval maakt de redactie van Aanbestedingsnieuws hieruit op dat de voorlopige gunningsbeslissing naar de raad toe “uitvoeringsbesluit” wordt genoemd. En dat naast het advies van ons aan raadsleden om toch vooral ook op TenderNed te kijken, we nu ook wel kunnen communiceren dat ondernemers voor het hele verhaal ook maar het beste in de raadsstukken kunnen kijken. Al deed men dat waarschijnlijk al.

De tèd, de tèd; waah blèf de tèd

Renovatie Hubertustunnel Den Haag

Den Haag houdt aanbesteding haven bediencentrale

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *