Verplichte MVO-prestatieladder in aanbesteding toch niet zo verplicht – Aanbestedingsnieuws

Verplichte MVO-prestatieladder in aanbesteding toch niet zo verplicht

In een op 2 augustus gepubliceerde uitspraak van een anonieme eiser tegen Ergon en Van Gansenwinkel heeft de eiser vergeefs geklaagd over het niet voldoen aan de eisen van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een private certificering, ontwikkeld door het Kiwa, samen met certificatie-instituten DNV en LRQA. De enige inschrijving, van Van Gansenwinkel, voldeed niet aan de eis voor een score 3-4 op de MVO Prestatieladder. Die eis was geformuleerd als een knock out-criterium.

Volgens Ergon voldoet Van Gansewinkel niet aan de certificeringseis met betrekking tot de MVO prestatieladder, maar zij heeft wel stukken aangetoond dat zij voldoet aan de onderliggende normen van het MVO op niveau 3. De advocaat van Van Gansewinkel voegt daar nog aan toe dat het voor iedere normaal oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver duidelijk moet zijn dat Ergon op grond van de Aw 2012 en de aanbestedingsstukken niet alleen een certificaat MVO Prestatieladder niveau 3-4 dient te aanvaarden, maar ook bewijzen van gelijkwaardige maatregelen.

Pixabay, Htb1983

De rechter stelt vast dat Van Gansenwinkel inderdaad niet aan de gestelde MVO-eisen voldoet. “Ergon heeft ter zitting aangevoerd dat Van Gansewinkel informatie heeft verstrekt waaruit blijkt dat Van Gansewinkel beschikt over een managementsysteem dat haar in staat stelt aan de hand van specifieke indicatoren op een voor deze sector algemeen haalbaar niveau duurzaam te ondernemen. Daartoe heeft Van Gansewinkel informatie verstrekt, zoals relevante certificaten, en verwijzingen naar openbare bronnen, zoals de jaarverslagen, de Duurzaamheidsverslagen, en ook het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag (MVO-verslag) van Van Gansewinkel. Aan de hand van die stukken heeft Ergon kunnen toetsen of Van Gansewinkel aan de norm van maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoet”.

Het enkele niet hebben van een MVO-certificering moet ondernemers dus niet weerhouden van reageren op een aanbesteding. Het heeft dus zin voor ondernemers om op een opdracht te reageren ook als je niet voldoet aan de knockout-criteria. Een gelijkwaardige certificering is ook afdoende. Zelfs een verwijzing naar een eigen opgesteld MVO-jaarverslag volstaat.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:3972

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *