Vrachtwagen met haakarmsysteem en autolaadkraan gemeente Noordenveld – Aanbestedingsnieuws

Vrachtwagen met haakarmsysteem en autolaadkraan gemeente Noordenveld

De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Noordenveld. De opdracht betreft de levering van een vrachtwagen met haakarmsysteem en autolaadkraan, inclusief het daarbij behorende full service onderhoudscontract (exclusief banden) voor een periode van acht jaar. De vrachtwagen en overige toebehoren sluiten functioneel aan bij het doel en omstandigheden waarvoor deze wordt aangeschaft. Dat betekent dat afzonderlijke onderdelen tezamen een veilige en comfortabele combinatie dienen te vormen welke aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet op het moment van aflevering van de vrachtwagen.

De werkzaamheden waarvoor de vrachtwagen wordt ingezet bestaan primair uit transportwerkzaamheden. Daarnaast wordt de vrachtwagen, al dan niet in combinatie met aanhanger, ingezet voor het transport van afzetcontainers, ledigen van ondergrondse containers en voor de gladheidsbestrijding en overige voorkomende werkzaamheden. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland in week 10 van 2024 tot en met de feitelijke levering en acceptatie van het voertuig.

De Gemeente Noordenveld volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 13 december, 14:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op Tenderned worden ingediend is leidend. Te laat ingediende vragen worden niet beantwoord, tenzij de Gemeente Noordenveld van mening is dat de vraag zo belangrijk is dat de beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle inschrijvers. De geanonimiseerde vragen worden omstreeks 22 december 2023 door de gemeente Noordenveld beantwoord in de nota van inlichtingen, die gepubliceerd wordt op Tenderned. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

De gemeente wenst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de aangeboden voertuigen. Aan uw inschrijving dient u daarom een “beschrijving aanboden voertuig” toe te voegen. De beschrijving bestaat uit maximaal 6 pagina’s A4 lettertype Arial, grootte 10. Indien uw plan van aanpak meer pagina’s bevat dan toegestaan, worden de extra pagina’s terzijde gelegd en niet beoordeeld.

Op de volgende punten dient u in uw beschrijving in te gaan:

 • Een algemene beschrijving (merk, type, model) van het voertuig dat de inschrijver aanbiedt;
 • Een omschrijving van de leverancier van zowel het haak-arm systeem als de aanboden autolaadkraan;
 • Een zo volledige mogelijke beschrijving van het chassis en de mechanische kwaliteit;
 • Een beschrijving van de cabine en de functies in de cabine;
 • Een beschrijving van de wijze waarop het aangeboden voertuig zich onderscheidt ten opzichte van andere voertuigen in hetzelfde segment;
 • Een beschrijving van duurzaamheidsaspecten die het voertuig met zich mee brengt;
 • Een beschrijving van het full service onderhoud, waarbij inschrijver aangeeft wat wel en niet onder het full service onderhoudscontract valt;
 • De wijze waarop de gemeente wordt meegenomen in de totstandkoming van het voertuig (details na bestelling);
 • Indicatie van de levertijd opnemen.
 • Technische tekening. Deze mag als bijlage bij de beschrijving worden opgenomen.

Praktijktest

Een ander onderdeel van het onderdeel kwaliteit betreft de praktijktest. De praktijktest dient te worden uitgevoerd met een vergelijkbaar voertuig als waarmee is ingeschreven. De praktijktest wordt beoordeeld op de volgende punten.

 • Bedieningsgemak;
 • Afstemming/samenwerking tussen chassis, kraan en haakarmsysteem;

 

 • Rijcomfort en -gedrag van het voertuig;
 • Ergonomie in de cabine van het voertuig;
 • Ruimte in de cabine van het voertuig;
 • Zicht vanuit de cabine van het voertuig;
 • Onderhoudbaarheid van het voertuig (dagelijks onderhoud);
 • Algemene kwaliteit van het voertuig.

De praktijktest vindt plaats in week 5 van 2024. Inschrijver krijgt uiterlijk 22 januari 2024, via de berichtenmodule van Tenderned, te horen wanneer de praktijktest exact plaatsvindt. De gemeente dient het voertuig minimaal 3 dagen beschikbaar hebben om de praktijktest uit te voeren.

De praktijktesten worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Noordenveld die daadwerkelijk met het aangeboden voertuig zullen gaan werken.

Lokale service

Van de leverancier wordt verwacht dat de service lokaal (binnen een afstand van 30 km vanaf het adres Raadhuisstraat 1 te Roden) verleend wordt. Dit mag door een eigen vestiging maar kan ook door een college bedrijf. Als de inschrijver in staat is om de afstand van 30 km te verlagen naar 10 km. dan ontvangt de inschrijver hiervoor 10 punten. Als bewijsmiddel dient u een geprinte berekening van de ANWB routeplanner toe te voegen.

Bron: Tenderned donderdag 16 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316775

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *