Bouwrijp maken terrein Vliegbasis Volkel – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken terrein Vliegbasis Volkel

Foto: Pixabay.com

De opdracht in deze aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf betreft het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwbouw van twee hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS faciliteiten) van de luchtmacht op vliegbasis Volkel.
De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Het rooien van boomwortels;
– Het verwijderen van bestaand hekwerk;
– Het slopen van 9 gebouwen en het verwijderen bestaande terreinverharding;
– De huidige lussen vliegveldverlichting (lus 1 en 4) dienen te worden aangepast, dan wel delen van de installatie worden verwijderd (stelpost);
– Het benaderen van onbekende verstoringen in de grond onder OCE-condities;
– Het afvoeren van grond;
– Het slopen en afvoeren van vliegveldverharding en onderliggende betongranulaat;
– Het aanleveren van grond en in profiel brengen;
– Het ontgraven van de twee bouwputten;
– Het aanbrengen van een laag betongranulaat en
– HWA-riolering.

– Het bouwrijp maken van het terrein: 88.000 m2;
– Het verwijderen bestaand hekwerk: 1790 m;
– Het rooien van boomwortels: 230 are;
– Het afvoeren van grond: 30.500 m3;
– Het slopen van bestaande betonverharding: 22.000 m2;
– Het opbreken en afvoeren van betongranulaat: 10.000 m3;
– Het opbreken van bestaande HWA-riolering: 1.050 m;
– Het aanleveren van grond en in profiel brengen: 45.000 m3;
– Het aanbrengen van betongranulaat: 10.000 m3;
– Het aanbrengen van tijdelijke HWA-riolering: 200 m;
– Het slopen van 9 gebouwen: 1020 m2 BVO;
– Aanbrengen tijdelijke HWA-riolering: 135 m en
– Aanbrengen HWA-hoofdriolering: 405m.

de aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een uitnodiging tot inschrijving moeten een tijdige, volledige en correcte aanmelding indienen via het dashboard van deze aanbesteding.

Bron: Tenderned donderdag 16 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316731

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *