Herinrichting Rijnhavengebouw Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Rijnhavengebouw Rotterdam

Foto: Google Streetview

Het Landelijk en Functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam  worden binnen het nieuwe stelsel Rijkshuisvesting aangemerkt als ‘specialty’. Specialties zijn rijkskantoren met een bijzondere functie, zoals gevangenissen,
musea maar ook rechtbanken. Omdat het OM in Rotterdam gekoppeld is aan de rechtbank heeft het complex de status van specialty. Het Functioneel Parket en Landelijk Parket zijn gehuisvest op de 2e t/m 9e verdieping van het Rijnhavengebouw aan de Posthumalaan 74 in Rotterdam. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze kantoorhuisvesting moderniseren en aanpassen aan vigerende wet- en regelgeving, waarbij de nieuwe werkomgeving conform de principes van de FWR (Fysieke Werkomgeving Rijk) wordt ingericht om de primaire processen van de eindgebruiker optimaal te ondersteunen.

Het doel van de opdracht is het realiseren van een duurzame en flexibele werkomgeving. Na realisatie is sprake van een divers aanbod aan moderne en comfortabele werkomgeving. Er moet snel kunnen worden ingespeeld op groei of krimp met behoud van comfort voor de gebruikers. De werkomgeving ondersteunt efficiënt en plezierig werken. Na realisatie is er
sprake van een divers werkaanbod. Het gebruikerscomfort is op uniforme, eenduidige, duidelijke en herkenbare wijze geregeld en zal dit over 15 jaar nog zijn. Het OM is en blijft als zodanig herkenbaar, met beveiliging op maat.
Een uitstraling en een uniforme kwaliteit. Gedurende de werkzaamheden zal de bedrijfsvoering ongestoord als mogelijk
plaatsvinden met minimale overlast voor de gebruikers en omgeving. De vereiste beveiliging moet tijdens de uitvoering geborgd blijven.

De scope van het project spreidt zich op hoofdlijnen tot het volgende werkgebied:
Terrein: geen aanpassingen.
Stallingsgarage Kelder -1: geen aanpassingen
Gebouw Kelder -1: toevoegen sluis met eenpersoonsdoorgang + toevoegen rooksluis t.b.v. trappenhuis zuid
Begane Grond: toevoegen rooksluis t.b.v. trappenhuis zuid
1e verdieping, toevoegen rooksluis t.b.v. trappenhuis zuid
2e verdieping toevoegen rooksluis, compleet herinrichten kantoorgebied
3e verdieping: compleet herinrichten kantoorgebied + toevoegen sluis met eenpersoonsdoorgang in verbindingsbrug +
toevoegen rooksluis t.b.v. trappenhuis zuid
4e t/m 9e verdieping: compleet herinrichten kantoorgebied toevoegen rooksluis t.b.v. trappenhuis zuid + toevoegen sluis
met eenpersoonsdoorgang op de 9de etage
10e verdieping: herinrichten vergadercentrum + onderhoud klimaatinstallaties + overdrukinstallatie trappenhuizen
Dak: geen aanpassingen,
Gevels: geen aanpassingen, behoudens toevoegen elektrische screens t.p.v. gevelopeningen.

De uiterste opleverdatum van het gehele werk is 1 september 2025. De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zaterdag 18 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317017

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *