Verzamelwet EZK en LNV 20.. wijzigt Aanbestedingswet inhoudelijk (eigen verklaring) – Aanbestedingsnieuws

Verzamelwet EZK en LNV 20.. wijzigt Aanbestedingswet inhoudelijk (eigen verklaring)

Laatst geupdate op januari 9, 2018 door redactie

De Raad van State heeft advies uitgebracht over een herstelwet die de Aanbestedingswet inhoudelijk wijzigt. Herstelwetten (ook wel: veegwet) worden in de regel zonder parlementaire beraadslaging aangenomen. De meeste bepalingen bevatten alleen interpunctiefouten. Toch kan er nog weleens een inhoudelijke drastische bepaling in sluipen. Deze bepaling maakt het aanbestedende diensten verplicht te vragen naar het model eigen verklaring.

De volledige titel van het wetsvoorstel is: het voorstel van wet, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Het wetsvoorstel heeft  (in artikel 1 onderdeel E en F) inhoudelijke wijzigingen voor de aanbestedingswet, voor Artikel 2.39. Zo 1t aanbestedende diensten verplicht om van ondernemers een inschrijving met het vastgestelde model eigen verklaring in te dienen.

Aanbestedende diensten die uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen stellen, verlangen van een ondernemer dat hij bij zijn verzoek tot deelneming of zijn inschrijving met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde model een eigen verklaring indient en geven daarbij aan welke gegevens en inlichtingen in de eigen verklaring moeten worden verstrekt. Afdeling 2.3.4 is van overeenkomstige toepassing.

 

Ook wordt er toegevoegd aan artikel 2.87

e. het eerste lid, onderdeel h, uitsluitend situaties waarin valse verklaringen zijn verstrekt, informatie is achtergehouden of waarin ondersteunende documenten niet zijn overgelegd die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan;

f.het eerste lid, onderdeel i, uitsluitend onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving hebben voorgedaan;.

Bron: Staatscourant 2017, Nr. 75583

Pixabay, PDPics
https://pixabay.com/nl/vergrootglas-loep-boek-woordenboek-389908/

Edit 8 januari, 2018, De stukken zijn terug te vinden onder kamernummer 34860, publicatiedatum 27 december 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34860

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/document/11958/interactieve-pdf-uniform-europees-aanbestedingsdocument-uea

1 thought on “Verzamelwet EZK en LNV 20.. wijzigt Aanbestedingswet inhoudelijk (eigen verklaring)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *