Vernieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Vissershavenstraat 2-2
Kaart: Google Maps

De gemeente Den Haag is opdrachtgever  en wil een overeenkomst aangaan voor de vernieuwbouw van de Vissershavenstraat 2-4 te Den Haag: de gedeeltelijke sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van de opstallen, inclusief het terrein. (Zie ook: Integrale ontwerpopdracht (energieneutrale en circulaire) nieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag )

De huidige huisvesting van het depot van het Veeg- en Straatbedrijf Den Haag laat te wensen over en de gemeente ziet de vernieuwbouw dan ook graag zo snel mogelijk worden gerealiseerd. De huidige bebouwing aan de Vissershavenstraat 2-4 zal gedeeltelijk gesloopt worden, waarbij enkele gebouw(del)en behouden blijven en gerenoveerd worden. Er dient ook tijdelijke huisvesting te worden gerealiseerd door de aannemer om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Er is gekozen voor een integrale uitvoeringsopdracht om te komen tot een praktische en circulaire invulling van de bouw op de beschikbare locatie. De bestaande bebouwing moet deels worden gesloopt en beperkte tijdelijke huisvesting is benodigd voor het onderbrengen van de huidige gebruikers totdat het nieuwe gebouw gereed is. Het nieuwe gebouw moet op een zorgvuldige wijze worden ingepast in de omgeving en dient qua sfeer en multifunctionaliteit goed aan te sluiten op de verschillende doelgroepen. Daarnaast zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten voor het gebouw, waarbij energieneutraliteit voorop staat en zo veel mogelijk aandacht wordt gegeven aan het hoogwaardig hergebruik van materialen.

Het project betreft de realisatie van huisvesting met circa 3.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo) waarin het Veeg- en Straatbedrijf Den Haag wordt gehuisvest. In het vernieuwde pand zullen de volgende bedrijfsonderdelen worden gehuisvest: de Stadsploeg HVB, Strandploeg HVB, HHO/Boswachters, Wijkstation Duinstraat en wijkstation D’Aumeriestraat. De locatie van het project is in Scheveningen nabij het strand en wordt begrensd door de Vissershavenstraat, de Kompasstraat, de Hoekerstraat en de Reepstraat. Het terrein omvat circa 2.200 m2 en moet opnieuw worden ingericht. Aan de achterzijde van de gemeentelijke locatie (Kompasstraat en Hoekerstraat) bevinden zich meerdere portiekwoningen. Het gebouw moet voldoen aan de huidige gestelde eisen aan moderne en efficiënte bedrijfsvoering om het HVB een langdurige toekomst te bieden om haar werkzaamheden te blijven doen. Daarnaast zijn er ook andere belangrijke uitgangspunten voor de renovatie / sloop nieuwbouw; energieneutraal, gasloos, circulair, natuur inclusief en voor de komende 40 jaar te exploiteren.

De opdracht behelst de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van de Vissershavenstraat 2-4 te Den Haag, inclusief het verzorgen van de tijdelijke huisvesting op deze locatie. Het overige niet te slopen deel zal grondig worden gerenoveerd. In totaal betreft het ca. 3.000 m2 bruto vloeroppervlak aan voorzieningen en 2.200 m2 terrein inrichting. De opdracht behelst de sloopwerkzaamheden alsmede de bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden. Ook de tijdelijke huisvesting van het kantoordeel op hetzelfde terrein is in deze opdracht meegenomen. Thans werkt het ontwerpteam aan de uitwerking van het bestek. De omgevingsvergunning is reeds aangevraagd. Op de Welstand na kan de vergunning worden verstrekt.
Direct na gunning (gepland in juli 2023) kan gestart worden met de werkvoorbereiding en met de uitvoering. De volledige oplevering is gepland in juli 2025.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De Aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned zondag 5 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287744

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *