Renovatie platform 334 oost vliegbasis Eindhoven – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Renovatie platform 334 oost vliegbasis Eindhoven – Rijksvastgoedbedrijf

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

Het project betreft het vervangen van meerdere betonplaten in platform, vervangen kunstofdeklaag geheel platfom en het vernieuwen en uitbreiden platform Oost (aangelegd in 2021, voldoet niet aan de eisen). Het project dient in zijn geheel opgeleverd te zijn op 1 oktober 2024, waarbij de genoemde data in het bestek qua fasering leidend zijn:
Fase 1 + 2: vanaf 17april 2023 t/m 15 september 2023;
Fase 3 + 4: vanaf 1april 2024 t/m 13 september 2024.
De downtijd voor het vliegveld dient zo kort mogelijk worden gehouden en binnen de door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde kaders.

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing binnen het project:
1. 28122: Het BBP renovatie beton platform 334 oost incl. L3/L4/vervoerstrook:
o Het vervangen van betonplaten;
o Nieuwe betonplaten voorzien van kunststofdeklaag;
o Bestaande kale platen voorzien van kunststofdeklaag;
o Het vervangen van de kunststofdeklaag;
o Het vervangen van voegen;
o Aanbrengen van markeringen;
o Het uitbreken en vervangen van de uitbreiding platform Oost; Hiervoor is in bestek 28122 een coördinatie verplichting opgenomen
o Werkzaamheden aan Vernieuwen uitbreiding platform 334 Oost zal door een derde partij worden uitgevoerd en dient te worden gecoördineerd.

Civiele Techniek:
o Het vervangen van betonplaten, circa 1.000 m2;
o Nieuwe betonplaten voorzien van kunststofdeklaag, circa 1.000 m2;
o Bestaande kale platen voorzien van kunststofdeklaag, circa 2.500 m2;
o Het vervangen van de kunststofdeklaag, circa 88.000 m2;
o Het vervangen van voegen, circa 31.000 m;
o Aanbrengen van markeringen;
o Het uitbreken en vervangen van de uitbreiding platform oost, circa 2.750 m2.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 15 februari 2022 9:30 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
– Bedrijfsnaam
– – Voornaam
– – Tussenvoegsel
– – Achternaam
– – Geboortedatum
– – Geboorteplaats
– – ID type
– – ID-nummer
Per onderneming mogen maximaal vier personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Tevens zullen er geen inhoudelijke vragen worden beantwoord. Antwoorden op gestelde vragen zullen alleen via de Nota van Inlichtingen verstrekt worden.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis
van de laagste prijs en wordt bepaald door financiële criteria.

Bron: Tenderned zondag 5 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287763

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *