Integrale ontwerpopdracht (energieneutrale en circulaire) nieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Integrale ontwerpopdracht (energieneutrale en circulaire) nieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag

Laatst geupdate op december 21, 2020 door redactie

De gemeente Den Haag is opdrachtgever en aanbesteder en wil een overeenkomst aangaan voor het integraal ontwerp ten behoeve van de sloop, tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw van de Vissershavenstraat 2-4 te Den Haag, inclusief het terrein. De

Vissershavenstraat 2-2
Kaart: Google Maps

Aanbesteder zoekt een integraal ontwerpteam, waarin tenminste de disciplines architectuur, installatieadvies, constructieadvies, kostenadvies, bouwfysica en duurzaamheid (inclusief circulariteit) worden vertegenwoordigd. Eén
team dat in staat is om te komen tot een volledig afgestemd, duurzaam en (zoveel mogelijk) circulair ontwerp.

De huidige huisvesting laat te wensen over en de gemeente ziet de nieuwbouw dan ook graag zo snel mogelijk worden gerealiseerd. De huidige bebouwing aan de Vissershavenstraat 2-4 zal gesloopt worden, waarbij het de voorkeur heeft om de gebouwen met de rode dakpannen te behouden. Er dient een tijdelijke huisvesting te worden gerealiseerd door de uitvoerende aannemer. Ook hiervoor zal het ontwerpteam de eisen dienen te formuleren. Er is gekozen voor een integrale opdracht voor het ontwerp om te komen tot een praktische, slimme en circulaire invulling van de verschillende gebruikerswensen op de beschikbare locatie. Het bestaande gebouw moet worden gesloopt (al dan niet deels, waarbij de gebouwen met de rode
dakpannen behouden blijven) en tijdelijke huisvesting is benodigd voor het onderbrengen van de huidige gebruikers totdat het nieuwe gebouw gereed is. Het nieuwe gebouw moet op een zorgvuldige wijze worden ingepast in de omgeving en dient qua sfeer en multifunctionaliteit goed aan te sluiten op de verschillende doelgroepen. Daarnaast zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp, waarbij energieneutraliteit voorop staat en zo veel mogelijk aandacht wordt gegeven aan het hoogwaardig hergebruik van materialen.

Het integrale ontwerp is ten behoeve van de nieuwbouw van een gebouw van circa 2.500 m² bruto vloeroppervlakwaarin het Veeg- en Straatbedrijf Den Haag wordt gehuisvest. In het vernieuwde pand zullen de volgende bedrijfsonderdelen worden gehuisvest, de Stadsploeg HVB, Strandploeg HVB, HHO/Boswachters, Wijkstation Duinstraat en wijkstation D’Aumeriestraat.
De locatie van het project is in Scheveningen nabij het strand en wordt begrensd door de Vissershavenstraat, de Kompasstraat, de Hoekerstraat en de Reepstraat. Het terrein omvat circa 1.500 m2 en moet opnieuw worden ingericht. Aan de achterzijde van de gemeentelijke locatie (Kompasstraat en Hoekerstraat) bevinden zich meerdere portiekwoningen. Het gebouw moet voldoen aan de huidige gestelde eisen aan moderne en efficiënte bedrijfsvoering om het HVB een langdurige toekomst te bieden om haar werkzaamheden te blijven doen. Naast het PVE dat opgesteld is zijn er ook belangrijke uitgangspunten voor de renovatie / sloop nieuwbouw; energieneutraal, gasloos, circulair, natuur inclusief en voor de komende 40 jaar te exploiteren. Uiteraard moet het in de wijk passen.

De opdracht betreft de integrale ontwerpopdracht (‘total engineering’) behoeve van de sloop, tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw van de Vissershavenstraat 2-4 te Den Haag, inclusief het terrein, in de fasen Voorlopig Ontwerp tot en met Gebruik/ Exploitatie conform de taakbeschrijving, gebaseerd op DNR-STB 2014. Op de opdracht zijn de algemene voorwaarden Opdrachtgever- Adviseur Den Haag 2013 van toepassing. De opdracht aan het ontwerpteam zal in fasen verstrekt worden, waarbij goedkeuring en opdrachtverstrekking per fase nodig is.
De werkzaamheden omvatten het architectonische, constructieve en installatietechnische ontwerp, inclusief de benodigde bouwfysische en duurzaamheidsadviezen en uitwerkingen (inclusief circulariteit). Voor het geheel zal een taakstellend budget meegegeven worden waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet kunnen worden. Het opstellen van de kostenraming behoort ook tot de werkzaamheden van het ontwerpteam. Het verkrijgen van de omgevingsvergunning en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken behoren ook tot de verantwoordelijkheden van het ontwerpteam.
Ten behoeve van de realisatie van het werk zal het (op basis van het ontwerp te vervaardigen) DO of het bestek via een afzonderlijke aanbesteding in de markt gezet worden. De afweging over het aanbesteden van het werk in bouwteamverband of op basis van een bestek wordt in een later stadium gemaakt, mede in afstemming met het nu aan te besteden ontwerpteam.

Tijdens de bouw heeft het ontwerpteam een esthetische en controlerende functie en zal het, conform de UAV, de bouwdirectie voeren. Na oplevering blijft het ontwerpteam beschikbaar voor de nazorg (waaronder de begeleiding van de garantiepunten gedurende twee jaar na oplevering).

Het profiel van het beoogde integrale ontwerpteam is als volgt. Het ontwerpteam bestaat uit ervaren en gedreven deskundigen, die graag werken aan het binnen het gestelde budget ontwerpen van de gevraagde voorzieningen. Bij voorkeur is het een goed op elkaar ingespeeld team, met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden en een evenwichtige onderlinge rolverdeling, waarbij de leiding en de coördinatie door de architect worden verricht. De teamleden zijn op hun expertisegebied
bekend met de specifieke vraagstukken en wensen in maatschappelijk vastgoed alsmede energieneutraal en circulair bouwen en zijn goed op de hoogte van bruikbare innovaties en van de van toepassing zijnde regelgeving. Gedurende het ontwerpproces wenst de opdrachtgever inzicht te hebben in de consequenties van ontwerpbeslissingen met betrekking tot exploitatie en onderhoud. De voertaal in het project (en tijdens de aanbesteding) is Nederlands. Het contracteren van één integraal ontwerpteam, in plaats van het separaat contracteren van de diverse disciplines (het opdelen van deze opdracht in meerdere opdrachten en/of percelen), wordt voor dit project het meest passend geacht omdat, naar het oordeel van de aanbesteder, één integraal ontwerpteam het beste in staat is om tot een integraal afgestemd energieneutraal en zoveel mogelijk circulair ontwerp te komen, waarin de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en sprake is van een maximale kwaliteit binnen het beschikbaar gesteld financieel kader.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016, voorzover in de selectieleidraad niet van het ARW 2016 is afgeweken. De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats.

Bron: Tenderned 16 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214513

1 thought on “Integrale ontwerpopdracht (energieneutrale en circulaire) nieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *