Verbouw+nieuwbouw Kandinsky College Nijmegen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Verbouw+nieuwbouw Kandinsky College Nijmegen

Foto: ©Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen

Het project in deze niet-openbare aanbesteding betreft:
a) de verbouw van het hoofd- en sportgebouw van het Kandinsky College met een omvang van circa 10.000 m2 BVO en
b) de uitbreiding van het Kandinsky College met een omvang van ca 750 m2 BVO.

Deze aanbesteding is een vervolg op de in september 2020 gepubliceerde en later gestaakte aanbesteding. De aanbesteding was destijds voortijdig beëindigd in verband met een wezenlijke wijziging in de opdracht. Zie hiervoor ook ons artikel Verbouwing Kandinsky College Nijmegen.

Het actuele ontwerp wordt, door de aanbesteder (@voCampus, deze organisatie is 1 augustus 2021 ontstaan door de fusie van schoolbesturen @voCampus en Alliantie), in een separaat bouwkundig en installatietechnisch bestek uitgewerkt.
De te selecteren aannemer is integraal verantwoordelijk voor de sloop-, bouwkundige-, constructieve-, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Op de opdracht zijn de UAV 2012 van toepassing.
Tot de werkzaamheden van opdrachtnemer horen ook de sloopwerkzaamheden en eventuele resterende asbestsanering.

Het hoofdgebouw wordt gefaseerd verbouwd en dient dus deels in bedrijf te blijven (2 fasen van ca. 50%). De aanpassingen betreffen onder meer:
– de interne sloop van een aantal wanden en het plaatsen van nieuwe wanden;
– het vervangen van de verlaagde plafonds en werkzaamheden aan verlichting;
– waar nodig aanpassen van wand- en vloerafwerkingen en deuren;
– esthetische aanpassingen aan de entrees van beide gebouwen;
– leveren en installeren warmtepomp voor warmte en koude t.b.v. verbeteren binnenklimaat;
– vervangen van WTW-units en uitbreiding aantal LBK’s t.b.v. verbeteren ventilatie;
– vervangen van alle radiatoren en convectoren;
– uitbreiding van data-installaties.

Met de uitbreiding en een aansluiting op de bestaande bouw (laag 1) wil de school een zogenaamd ‘onderbouw domein’ creëren. Het gebouw wordt tegen het sportgebouw geplaatst en op laag 1 verbonden met het hoofdgebouw. De werkzaamheden betreffen onder meer:
– realisatie van de nieuwbouw (fundering, bouwkundig, constructief, installaties)
– aanhelingen aan sportgebouw
– aansluiten op bestaande hoofdgebouw door middel van een ‘brug’
– aantal aanpassingen in bestaande hoofdgebouw om ‘onderbouw domein’ vorm te geven
– aanhelingen terrein

De belangrijkste mijlpalen van het project zijn vooralsnog als volgt:
– Start bouwvoorbereiding: 1 mei 2022
– Gebouw gereed voor gebruik: 1 september 2023

De gunningsprocedure heeft ten doel te bepalen welke partij de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving heeft gedaan (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding(BPKV).
Het gunningscriterium BPKV wordt nader gespecificeerd in de inschrijvingsleidraad die te zijner tijd aan de geselecteerde partijen ter beschikking zal worden gesteld.

Bron: Tenderned vrijdag 3 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237147

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *