Verbouwing Kandinsky College Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing Kandinsky College Nijmegen

Foto: ©Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen

Het gehele project waar de opdracht deel van uitmaakt betreft de de verbouw van het hoofd- en sportgebouw van het Kandinsky College met een omvang van circa 10.000 m2 (locatie Malderburchtstraat 11 te Nijmegen). Het hoofdgebouw wordt gefaseerd verbouwd en dient dus deels in bedrijf te blijven (2 fasen van ca. 50%). De aanpassingen betreffen onder meer:

  • de interne sloop van een aantal wanden en het plaatsen van nieuwe wanden;
  • het vervangen van de verlaagde plafonds en werkzaamheden aan verlichting;
  • waar nodig aanpassen van wand- en vloerafwerkingen en deuren;
  • esthetische aanpassingen aan de entrees van beide gebouwen;
  • leveren en installeren warmtepomp voor warmte en koude t.b.v. verbeteren binnenklimaat;
  • vervangen van WTW-units en uitbreiding aantal LBK’s t.b.v. verbeteren ventilatie;
  • vervangen van alle radiatoren en convectoren;
  • uitbreiding van data-installaties.

Het ontwerp wordt in een separaat bouwkundig en installatietechnisch bestek uitgewerkt. De sloopwerkzaamheden zijn integraal opgenomen in het bouwkundig en constructief bestek. De te selecteren aannemer is integraal verantwoordelijk voor de bouwkundige, constructieve,
elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden.
  Het ontwerp wordt middels een separaat bouwkundig en installatietechnisch bestek uitgewerkt. Onder de bouwkundige werkzaamheden worden ook de sloopwerkzaamheden en eventuele resterende asbestsanering beschouwd.  De belangrijkste mijlpalen van het Project zijn vooralsnog; Start bouwvoorbereiding: 1 mei 2021, Gebouw gereed voor gebruik: eind zomer 2022.
De aanbesteder heeft gekozen voor een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteder is op zoek naar aannemers van voldoende omvang, met voldoende ervaring en een gezonde financiële situatie. Zij is bijvoorbeeld nadrukkelijk niet op zoek naar een zogenaamde ‘lege (project-)BV’ met vele onderaannemers of een combinatie van vele zeer kleine aannemers. Voor zover de wetgeving hier mogelijkheden toe biedt, stelt zij hiertoe in deze aanbesteding eisen.

Een onderneming kan zich slechts eenmaal als inschrijver aanmelden: als zelfstandige gegadigde, in combinatie of als derde op wie een beroep wordt gedaan.

Bron: Tenderned 14 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205331

 

1 thought on “Verbouwing Kandinsky College Nijmegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *