Dienstverlening veerponten Akersloot en De Woude Castricum – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Dienstverlening veerponten Akersloot en De Woude Castricum

Veerpont Akersloot. Foto: Google Streetview

De gemeente Castricum heeft twee veerponten varen: een veerpont bij Akersloot en een bij De Woude. Bij Akersloot wordt het Noord-Hollands Kanaal overgestoken, bij De Woude een zijtak van het Alkmaardermeer. De Woude is een eiland met (jaarrond) vaste bewoners. Beide pontveren zetten ’s zomers vele toeristen over. Ook auto’s worden overgezet. Sinds jaren wordt de gevraagde dienstverlening uitbesteed op basis van detachering van nautisch personeel (pontwachters/schippers), met aanvullend de inzet van technisch personeel. De gemeente Castricum heeft één pontwachter/schipper in dienst, voor 36 uur per week. Het productieve aantal uren (“nuttige uren”) is waarschijnlijk 1386 per jaar. Deze pontwachter/schipper is in principe werkzaam op beide pontveren, maar wordt in de praktijk veelal op De Woude ingezet. De gemeente heeft op dit moment niet de intentie om meer nautisch personeel te werven/ in dienst te nemen. De overige in te vullen uren dienen door opdrachtnemer ingevuld te worden. Het gaat bij inzet van nautisch personeel alleen om (gediplomeerde en bevoegde) pontwachters/schippers. De schippers zijn tevens pontwachters aangezien zij op deze kleine pontveren ook vervoersbewijzen controleren. De verkoop van tickets gebeurt via een pinapparaat bij de pontwachter/schipper. In Akersloot gebeurt dat ook via de kaartautomaat op de wal. Er bestaat een plan om ook bij De Woude een kaartautomaat te in te gaan zetten. De gemeente heeft voor het onderhoud aan de pontveren geen technisch personeel in dienst. Het gaat bij de inzet van technisch personeel om het maandelijks correctief en preventief uitvoeren van klein technisch onderhoud, terwijl de pontveer in het water blijft. Denk hierbij aan: controleren olie, controleren overige vloeistoffen, controleren alle aan slijtage onderhevig zijnde onderdelen (zoals V-snaren, bougies, luchtfilters en de hydrauliek). Indien noodzakelijk dient ook het motorcompartiment vervangen en/of gereinigd te worden. Bij het maandelijks technisch onderhoud kan de pontveer kort worden stilgelegd. De huidige contractpartij is Blue Amigo (voorheen ODV Swets) en detacheert nautisch personeel en technisch personeel voor klein onderhoud. Naast de inzet van personeel behoren nog twee onderdelen tot de opdracht. De huidige Opdrachtnemer doet hierbij nu niet de uitvoering; wel heeft hij een coördinerende rol.
1. De inzet van scheepswerven voor het groot onderhoud van de veerponten.
2. Het incidenteel herstellen of vervangen van landeinden (veerstoepen).
De gemeente heeft bij De Woude een reserve-pontveer, maar deze is alleen geschikt voor voetgangers en fietsers. Automobilisten kunnen bij calamiteiten op het parkeerterrein terecht. Bij Akersloot is geen reserve-pontveer. Automobilisten, fietsers en voetgangers hebben als enig alternatief om te rijden/ om te lopen.

De gemeente wenst in principe de huidige wijze, aard en omvang van de dienstverlening voort te zetten, tenzij er goede argumenten zouden zijn om zaken (op onderdelen) anders aan te pakken. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het vullen van het rooster. Indien er (incidenteel) gebrek is aan eigen personeel, dan zal hij daarvoor elders personeel vinden,
bijvoorbeeld door zzp-ers inhuren. E.e.a. op zijn eigen kosten. De gemeente vindt het op klantvriendelijke wijze overzetten van passagiers zeer belangrijk. De inschrijver moet zich ervan bewust zijn dat het door hem in te zetten personeel werkzaam is ten behoeve van inwoners en gasten. Mede daardoor vertegenwoordigt zijn personeel de gemeente en heeft dan een representatieve functie.  Bij het werven en inroosteren van personeel zal inschrijver zich daarvan telkens bewust moeten zijn.

Voor de inwerkingtreding van de overeenkomst (na de definitieve gunning) wordt uitgegaan van een looptijd van twee jaar. De looptijd kan vervolgens aanvullend nog vier jaar bedragen, op basis van vier maal één jaar als optionele verlenging. De gemeente heeft eenzijdig deze optie. De overeenkomst fungeert eveneens als basis voor aanvullende opdrachten die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan
uitsluitingsgronden en minimumeisen, instemt met de voorwaarden voor gunning en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft ingediend.

Bron: Tenderned zaterdag 4 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237388

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *