Verbouw Westfries museum Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Verbouw Westfries museum Hoorn

Westfries Museum Hoorn. Foto: Google Streetview

Het Westfries Museum (WFM) in Hoorn, een intern verzelfstandigd onderdeel van de gemeente Hoorn, staat aan de vooravond van een ingrijpende restauratie, verbouwing en uitbreiding van de monumentale huisvesting en vernieuwing van de museale presentatie. Tevens is het project er op gericht knelpunten op het gebied van het behoud en beheer van de museumcollectie op te lossen. Het Westfries Museum in Hoorn (NH) is een cultuurhistorisch museum dat het verhaal vertelt van de rijke cultuurgeschiedenis van Hoorn en de regio West-Friesland, met een accent op de voor de stad en regio zeer
belangrijke periode 1450-1800. De zeer gevarieerde collectie van het Westfries Museum omvat zo’n 30.000 objecten. De collectie is opgeslagen in een extern depot.
Aanleiding voor deze aanbesteding is de noodzakelijke restauratie en het funderingsherstel, de verduurzaming en vergroting van het museum door het betrekken van het naastgelegen pand Roode Steen 15. Dit heeft tot een totaal plan geleid voor een compleet verbouwingsplan van het Westfries Museum. Het doel van deze aanbesteding is om met één inschrijver een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de opdracht.

De doelstellingen van de Opdracht zijn:
• Het Westfries Museum klaar te maken voor de toekomst. Een goede fundering, een goede routing en toegankelijkheid, duurzaam en voorzien van alle noodzakelijke eisen voor een toekomstbestendig museum.
• Oplevering op 26 mei 2026.

Kritische succesfactoren van de Opdracht zijn:
Binnen het bestaande monumentale casco met een hoge cultuurhistorische waardering en een locatie in het centrum van Hoorn is maatwerk, ervaring, flexibiliteit en kwaliteit van de opdrachtnemer van groot belang.

De realisatie van de kelders onder de panden is een enorm logistieke en bouwkundige uitdaging waarbij de monumentale waarden van de panden en zijn omgeving het overleg met archeologie en andere stakeholders bepalend zijn voor het succes van de opdracht.
Daarnaast wil Hoorn het museum zo kort mogelijk sluiten en zal de planning gerespecteerd dienen te worden.

De geplande start van het werk is 22 april 2024 Hierbij worden de voorbereidende werkzaamheden bedoeld in
samenwerking met archeologie. Als eerste dienen werkzaamheden uitgevoerd te worden om de archeologische dienst te laten starten met hun werkzaamheden en graafwerk. De startdatum verbouw is gepland op 27 mei 2024. Einde verbouw inclusief oplevering staat gepland op 26 mei 2026. Na oplevering gaat de onderhoudstermijn in van twee jaar.

De gemeente Hoorn organiseert een informatiebijeenkomst en rondleiding op 24 oktober 2023 van 15:00 uur tot 17:00 uur in de Roode Steen 15 te Hoorn. Tijdens deze bijeenkomst bieden wij u de mogelijkheid om de diverse ruimten te bezoeken en foto’s te maken. Wij beantwoorden tijdens de bijeenkomst geen vragen. Vragen kunt u uitsluitend stellen via Tenderned.
U kunt zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk 23 oktober 2023 voor 10:00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht vermeldt u de bedrijfsnaam en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens inschrijver bijwonen. Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek.

Bron: Tenderned dinsdag 17 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313631

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *