Asfaltpromenade Johannapolder gegund aan Dijkshoorn Infra – Aanbestedingsnieuws

Asfaltpromenade Johannapolder gegund aan Dijkshoorn Infra

Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde heeft een opdracht uitgezet voor een zogeheten Kwaliteitsimpuls aan de Johannapolder, om er een nog aantrekkelijker recreatiegebied aan de Oude Maas van te maken. De opdracht is gegund aan Dijkshoorn Infra uit Zoetermeer en bestaat in hoofdzaak uit het aanbrengen van een asfaltstrook (promenade, d.i. groene loper) met op het einde een uitkijkpunt.

De werkaamheden zijn gestart en worden in twee fasen uitgevoerd. Afgelopen 14 februari gaf de aannemer een presentatie aan buurtbewoners over de werkzaamheden en de planning. Lees er alles over in het Polderbericht. Tijdens de werkzaamheden zijn de ondernemers in het gebied gewoon bereikbaar. Dit geldt ook voor de Rhoonse Veer, het pontje naar Oud-Beijerland.

Bron: Aannemerspresentatie 14 februari 2017

Er komt een nieuwe centrale entree, de aanleg van een fiets- en wandelpromenade en het aanpassen en opknappen van de parkeerterreinen. Ook krijgen de kop van de haven en het wandelpad langs de Oude Maas een kwaliteitsverbetering. Zo komen er bankjes en krijgt de Oude Maas een mooi uitzichtpunt. Het westelijk deel krijgt op de langere termijn een ander gezicht, de natuur wordt hier de komende jaren geleidelijk omgevormd tot struinnatuur. De variatie aan informatiebordjes verdwijnt, er komt een nieuw bewegwijzeringssyteem.

Voor de aanleg van de Groene Loper moeten een 100-tal bomen verdwijnen. Die bomen zijn volgens het Recreatieschap “op het einde van hun levensduur”. Ter plaatse is bodemvervuilling, in verband met de aanwezigheid van de Rhoonse stortplaats. Ook is de grond opgespoten met havenslib.

Blijkens de presentatie starten de werkzaamheden 20 februari – medio juni 2017, met het kappen van bomen en begroeiing (na check flora en fauna), het Aanbrengen voorbelastingen, Parkeerplaatsen,Voorbereidend werk voor de asfaltbaan en het verwijderen (en daarna weer terugbrengen) van de Speeltuin en een realisatie uitkijkpunt. De geraamde waarde van de opdracht is volgens het gunningsbericht €912.000.

Grondwerken 15.155 m3
Leidingwerk 1.300 m
Verhardingen: 2.000 ton asfalt, 12.000 m2 elementenverharding
Groenvoorzieningen: 178 bomen, 3600 st. bosplantsoen
Terreininrichting: 51 lichtmasten

Bron: TenderNed, 8 maart 2017

Zie het gunningsbericht op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/be911c2fede9362dab224a860c02edbb/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/cid/1574587/cvp/join

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *