Uitbreiding & renovatie Chr. College Groevenbeek Ermelo – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding & renovatie Chr. College Groevenbeek Ermelo

Impressie:© CC Groevenbeek

Het Christelijk College Groevenbeek is van plan om het huidige gebouw aan de Paul Krugerweg 44 in Ermelo uit te breiden en deels te renoveren. Voor deze aanbesteding is de aanbestedende dienst van plan één inschrijver per perceel te selecteren
en heeft daarom een niet-openbare procedure uitgeschreven. De niet openbare procedure bestaat uit twee fasen. In fase 1 – de selectiefase, worden maximaal vijf partijen geselecteerd die vervolgens worden uitgenodigd om deel te nemen aan fase 2 – de gunningsfase, om een inschrijving te doen.

De opgave omvat de engineering van het Technisch Ontwerp naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp & de realisatie van de bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden.
De aanbesteding bestaat uit twee percelen:
 Perceel 1: bouwkundige en constructieve werkzaamheden
 Perceel 2: installatietechnische werkzaamheden
Van de aannemer van perceel 1 wordt verlangd dat hij de overige werkzaamheden coördineert (perceel 2: installatietechnische werkzaamheden). In een coördinatieovereenkomst worden onderlinge verplichtingen vastgelegd. Varianten worden niet geaccepteerd.

Het project bestaat uit het realiseren van een uitbreiding van het gebouw aan de Paul Krugerweg 44 met circa 2.500 m2 bvo. Dit om het gebouw geschikt te maken voor ca. 2.800 leerlingen. De uitbreiding zal plaatsvinden op twee plaatsen en uitgevoerd worden in drie bouwfasen. Vervolgens zal er ook een levensduur verlengende renovatie plaatsvinden van het VMBO deel en gymzalen. De omvang van de renovatie is ca. 5.000 m2 bvo.

Bron: Tenderned maandag 23 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314287

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *