Tubbergen zoekt lokale ondernemers voor aanbesteding nieuwe sportcomplex Dorper Esch Dinkelland – Aanbestedingsnieuws

Tubbergen zoekt lokale ondernemers voor aanbesteding nieuwe sportcomplex Dorper Esch Dinkelland

De aanbesteding voor de nieuwe sporthal en zwembad Dorper Esch, dat in Denekamp ligt, en valt onder gemeente Dinkelland, is gestart, door de aanpalende gemeente Tubbergen. ‘Gezien de omvang van het project betreft het een landelijke aanbesteding, maar wij nodigen lokale ondernemers zeker uit om zich in te schrijven’, aldus wethouder Roy de Witte van Tubbergen. De totale investering voor de nieuwbouw wordt door de gemeente geraamd op €3,4 miljoen. Het gebouw beslaat 2.519 m2, het complete terrein 5.408 m2 (inclusief bestrating et cetera). Tegelijk met de sporthal wordt ook het zwembad verbouwd.  Er spelen dus twee aanbestedingen tegelijk in hetzelfde complex.

Het gehele project wordt in één keer aanbesteed. Dat wil zeggen dat er één hoofdaannemer wordt geselecteerd die verantwoordelijk is voor het hele project en eventuele onderaannemers aanstuurt. Het civiele deel van het project valt buiten deze aanbesteding, volgens het persbericht, dat ook laat weten: “Noaberkracht is de organisatie die de aanbesteding op zich heeft genomen. Noaberkracht werkt voor zowel Dinkelland als Tubbergen. De ambtelijke organisatie heet ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’ en voert de volledige bedrijfsvoering uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

“Door samen te werken versterken beide gemeenten elkaar, leveren ze betere kwaliteit, zijn ze minder kwetsbaar en werken ze bovendien efficiënter.”, zo liet Noaberkracht weten in een eerder persbericht.  Voor de verbouwing van het zwembad op dezelfde locatie is eerder toestemming gegeven en een krediet verleend van €5,6 miljoen door de gemeenteraad van Dinkelland. Volgens het plan moet het familie-recreatiebad plaats maken, voor een tweede (rechthoekig) sportbad. Dat bleek eerder, uit onderzoek van de redactie van Aanbestedingsnieuws naar de aanbestedingsstukken op TenderNed. Het openhouden van het zwembad kost normaal gesproken €1,1 miljoen per jaar. 

Afgelopen 4 april was een informatiebijeenkomst gehouden over de nieuwbouw van de sporthal, blijkens de aanbestedingsleidraad bij de aanbesteding. “Tubbergen is op zoek naar een inschrijver die tijdens de uitvoering van de overeenkomst volledig verantwoordelijk is voor het ontwerp, derealisatie en het gebruiksklaar opleveren van het vernieuwde zwem- en sportcomplex Dorper Esch op basis van het programma van eisen zoals door de gemeente is vastgesteld, binnen de vastgestelde aanneemsom van € 5.639.000 ex. BTW en binnen de door de gemeente aangegeven planning. Daarnaast is de te contracten opdrachtnemer gedurende een periode van 30 jaar volledig verantwoordelijk voor het onderhoud inclusief alle vervangingsinvesteringen van het complex.”

In de sporthal-aanbesteding staat ook vermeld dat de aannemer een plattegrond moet inleveren voor de verbouwing van de sporthal. Ook is bij de sporthal-aanbesteding als eis opgenomen, dat de aannemer ervaring heeft met de renovatie van zwembaden. “Gegadigde dient dit aan te tonen door een referentie te overleggen waaruit blijkt dat gegadigde bij één referentieproject een overdekt zwembad met een zwemwateroppervlak van minimaal 200 m2 heeft ontworpen.”

Dat is allemaal een beetje vreemd, volgens de redactie van Aanbestedingsnieuws. Toevalligerwijs is voor de renovatie van de sporthal 5,6 miljoen beschikbaar terwijl de gemeenteraad van Dinkelland €5,6 miljoen krediet verleent voor het zwembad. En verder zoeken wij voor de verbouwing van onze sporthal iemand die ervaring heeft met de ontwerp van zwembaden. Voor onze koffiemachines zoeken wij een aannemer met vijf jaar ervaring in het uitbaggeren van sloten? De aanbesteding wordt dus verder geregeld door Tubbergen, terwijl de kredietverlening loopt via Dinkelland.

Hoe zit dat dan met de controle van de raad? Noaberkracht meldt in het persbericht over zijn oprichting:”De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders én de beide burgemeesters blijven elk zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen besluiten. Wel heeft Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bestuur, dat bestaat uit beide colleges van burgemeester en wethouders. Dinkelland en Tubbergen hebben in het bestuur evenveel zeggenschap.” Door Noaberkracht de aanbesteding te laten doen, lijkt de raad zijn zeggenschap over de verleende €5,6 miljoen krediet juist voor de helft kwijt aan Tubbergen, via het bestuur van Noaberkracht. Als je het als raad het er niet mee eens bent dat je recreatiezwembad voor de kindertjes verdwijnt, moet je maar klagen in de gemeente Tubbergen,  en die wethouder vindt het goed.

De aanbiedingen moeten voor woensdag 17 mei aanstaande zijn ingediend. De definitieve gunning wordt bekendgemaakt op dinsdag 6 juni 2017. De bouw van de sporthal zal binnen 2 weken na de definitieve gunning starten. De verwachting is dat de hal vóór het einde van dit jaar opgeleverd zal worden.

Zie ook:

Dinkelland houdt aanbesteding voor nieuwbouw zwembad Dorper Esch

De aanbesteding van de sporthal waarvoor volgens de leidraad €5,6 miljoen beschikbaar is.

https://platform.negometrix.com/Content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=56636

en de eerdere aanbesteding voor de verbouwing van het zwembad:

https://platform.negometrix.com/content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=55404

En het persbericht van de gemeente Tubbergen:

https://www.tubbergen.nl/start-aanbesteding-sporthal-tubbergen

https://www.dinkelland.nl/volgende-stap-realisatie-dorper-esch

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *