Boels Zanders: niet openbare procedure ongeschikt voor renovatie theater – Aanbestedingsnieuws

Boels Zanders: niet openbare procedure ongeschikt voor renovatie theater

De Bossche aanbesteding voor een nieuw theater is volgens advocatenkantoor Boels Zanders al van tevoren mislukt omdat de verkeerde aanbestedingsprocedure is gevolgd. De opdracht die was uitgeschreven volgens een niet-openbare procedure is voor de nieuwbouw van een theater tegen een vaste som van €55 miljoen, waarbij de aannemer rekening moet houden met de akoestiek van de zaal met een andere opdrachtgever. Later bleek dat ook deze twee bouwbedrijven zich niet in staat achten om de opdracht uit te voeren voor de 55 miljoen euro die de gemeente ervoor heeft uitgetrokken.

Een op concurrentie gerichte dialoog 😉 Fragment Tuin der Lusten, Jeroen Bosch https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Hieronymus_Bosch_-_The_Garden_of_Earthly_Delights_-_The_Earthly_Paradise_%28Garden_of_Eden%29.jpg

Boels Zanders noemt de gekozen aanbestedingsprocedure vooral geschikt voor relatief eenvoudige opdrachten in een markt met een groot aantal partijen. “De realisatie van het nieuwe Theater aan de Parade is echter een grote, complexe en relatief unieke opdracht. Dat geldt temeer, omdat de uitvoering van die opdracht dient plaats te vinden binnen een vooraf door de gemeente vastgesteld budget. Het is daarom de vraag of de keuze van de gemeente voor een niet-openbare Europese procedure wel voor de hand lag. ” Volgens Boels Zanders had de gemeente Den Bosch er verstandig aan gedaan om de concurrentiegerichte dialoog toe te passen. “Daarvoor moet dan wel de eis van €55 miljoen worden losgelaten.”

Zie onder meer de handreiking uit 2009 over de Concurrentiegerichte Dialoog. PIANOo merkt over de procedure op via zijn website: “Het grootste verschil zit hem in de wijze van uitvragen. In de concurrentiegerichte dialoog start je met een vraag waarvoor geen (eenduidige) oplossing bekend is. Op basis van oplossingen die de gegadigden aandragen voer je als aanbestedende dienst een dialoog die leidt tot optimalisatie tussen vraag en aanbod.”

Zie verder:

https://www.boelszanders.nl/nieuws/aanbesteding-theater-aan-parade-mislukt-lessen-toekomst/

Zie ook:
Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken
Weekendspecial: aanbestedingsbeginselen en de onzichtbare hand
3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *