Schilderwerkzaamheden Lucas Onderwijs – Aanbestedingsnieuws

Schilderwerkzaamheden Lucas Onderwijs

Illustratie: Pixabay.com

Op dit moment heeft Stichting Lucas Onderwijs geen overeenkomst voor de uitvoering van schilderwerkzaamheden uitstaan.
Wel is er nog enkele jaren een schilder in dienst die per jaar het binnenschilderwerk aan 1 à 1,5 PO-scholen uitvoert. Dat betekent dat het overgrote deel van het schilderwerk uitbesteed wordt. Om het uitzetten van deze opdrachten efficiënter en uniformer te laten verlopen, is besloten een overeenkomst te sluiten voor al de schoolgebouwen. De opdrachtomschrijving betreft in het algemeen het efficiënt en vakkundig uitvoeren van schilderwerk en aanverwante dienstverlening aan binnen- en buitenzijde van de locaties van het PO, VO en het (v)SO van Stichting Lucas Onderwijs. Het gaat om gepland schilderonderhoud als onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en in voorkomende gevallen om kleine
schilderklussen.

De projectleiders Beheer en Onderhoud stellen voor elke School een meerjarenonderhoudsplan op, het schilderonderhoud is
hier een onderdeel van. In het MJOP is opgenomen is dat elk gebouw van Stichting Lucas Onderwijs eens in de zes tot tien jaar volledig geschilderd wordt, wat er toe leidt dat er in de regel geen ander gepland schilderonderhoud nodig is dan het schilderwerk in het kader van het MJOP. Incidenteel komt het voor dat er onvoorziene schilderklussen zijn, bijvoorbeeld het overschilderen van een lokaal na een calamiteit of lekkage. Ook deze kleinere opdrachten op afroep worden verstrekt aan de opdrachtnemer van het perceel waar de school onder valt, en worden afgerekend op basis van de opgegeven tarieven in het prijsopgaveformulier. Ervaring leert dat dit weinig voorkomt.
Jaarlijks, in het eerste kwartaal, ontvangt de opdrachtnemer een overzicht met de scholen die dat kalenderjaar schilderonderhoud behoeven. Om de opgegeven scholen te kunnen offreren meet de opdrachtnemer de schildermetrages van de school in en maakt deze inzichtelijk in een Excel document. Deze bestanden worden verstrekt aan de projectleider Beheer en Onderhoud zodat toekomstige offertes op eenvoudige wijze gemaakt kunnen worden. De opdrachtnemer dient de
offertes op te stellen op basis van de inmeetgegevens en de door opdrachtnemer opgegeven prijzen in het prijsopgaveformulier. Omdat ieder gebouw in principe conform MJOP onderhouden wordt, mag u er van uit gaan dat de
staat van het schilderwerk conditiescore 3 heeft conform de NEN2767.

De opdracht is verdeeld in vijf percelen. Het staat u vrij om zelf te kiezen op welke percelen u inschrijft. Het maximum aantal percelen dat wordt gegund aan één opdrachtnemer is twee. U dient uw voorkeurs percelen in uw aanbiedingsbrief op te geven, van grootste voorkeur tot minste voorkeur. De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van zes jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2024 en eindigt van rechtswege op 31 december 2029, zonder
verlenging. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden driemaal te verlengen met twee jaar.

Stichting Lucas Onderwijs volgt een openbare procedure. Als criterium voor gunning wordt de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 13 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309662

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *