Elektrische en hybride vrachtwagens Amstelveen – Aanbestedingsnieuws

Elektrische en hybride vrachtwagens Amstelveen

De gemeente Amstelveen schrijft deze aanbesteding uit voor het sluiten van overeenkomsten voor het leveren van elektrische en hybride vrachtwagens inclusief reparatie- en onderhoudscontracten. De vrachtwagens worden ingezet voor afvalinzameling via ondergrondse containers en minicontainers, het ophalen van grofvuil aan huis en reiniging en onderhoud van riolering. De gemeente Amstelveen hecht een grote waarde aan duurzaamheid én veiligheid. Bij deze
vervanging dient hier dus ook rekening mee gehouden te worden en is er gekozen om een mix van hybride en 100% elektrische vrachtwagens aan te besteden. Op het gebied van veiligheid streeft Amstelveen  naar de nieuwste standaarden.
Het doel van de aanbesteding is het selecteren van één leverancier voor elk perceel die de door de gemeente Amstelveen gewenste vrachtwagen(s) kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities.

De opdrachtgever is op geen enkele wijze gebonden aan bepaalde marktpartijen of heeft een voorkeur voor bestaande, of nieuwe marktpartijen. Alleen op basis van de uitsluitingsgronden, geschiktheidscriteria en gunningscriteria zullen de offertes beoordeeld worden.

De totale omzetverwachting voor deze aanbesteding bedraagt €7.050.000,- voor de levering van de vrachtwagens inclusief de reparatie- en onderhoudscontracten gerekend over een looptijd van zeven jaar. Zie onderstaand een verdeling omzetverwachting per perceel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, de omzetverwachting is slechts ter indicatie opgenomen.
– Perceel 1 Vacuüm-combi (groot en klein): € 1.400.000
– Perceel 2 Achterlader : € 600.000
– Perceel 3 Kraan-trechter : € 1.600.000
– Perceel 4 Zijlader : € 1.500.000
– Perceel 5 Haakarm : € 550.000
– Perceel 6 Haakarm-kraan : € 1.400.000
In deze aanbesteding zijn twee vacuüm-combi voertuigen opgenomen (perceel 1). Van de kleine variant kan de gemeente op dit moment nog geen afnamegarantie afgeven, daar het budget nog niet definitief is toegekend (al wel een voorlopige toezegging) en het voertuig nog niet per direct nodig zal zijn. Vanuit opdrachtgever ziet men het als essentieel voor de uitvoering dat de beide voertuigen van dezelfde leverancier zijn. Daarnaast wil de gemeente snel kunnen handelen zodra de toezegging definitief is en de kosten voor aanbesteden voor alle partijen beperken. Het is dan ook daarom dat dit voertuig als optie wordt opgenomen in de aanbesteding, waarbij de gemeente deze kan afnemen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Gunning vindt plaats o.b.v. inschrijvingen voor beide voertuigen. Een inschrijver mag op ieder perceel inschrijven en kan ieder perceel gegund krijgen. Aantallen staan vermeld in het Programma van Eisen.
In de offerteaanvraag (planning)staat verder dat er een schouwing containers zijlader is op 18september 2023 09.00-12.00. Wat daar de bedoeling van is, met hoeveel man je mag opdraven etc. staat verder  niet in de offerteaanvraag. Misschien wel in een van de vierentwintig andere documenten, wie zal het zeggen. Het ruikt in ieder geval naar inruil.

Bron: Tenderned woensdag 13 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309675

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *