Samen14 houdt aanbesteding WMO- en jeugdzorg Twente – Aanbestedingsnieuws

Samen14 houdt aanbesteding WMO- en jeugdzorg Twente

De 14 Twentse gemeenten werken samen voor de inkoop in het sociaal domein onder de vlag Samen14. Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt dit jaar een aanbesteding gehouden. In aanloop naar de aanbesteding staat op 23 april een grote marktbijeenkomst Open pagina in nieuw venster gepland.

De gemeenten kopen in via het Twents model. Zorgaanbieders die per 1 januari 2019 maatschappelijke ondersteuning en/of jeugdhulp willen gaan leveren per 2019 in de Regio Twente kunnen zich hiervoor aanmelden. Op 24 april zijn diverse marktconsultaties.  De gemeenten streven naar gunning en contractering in september 2018.

Twee gemeenten, Hof van Twente en Almelo, hebben een besluit genomen dat hier op onderdelen van afwijkt. Hof van Twente en Almelo doen wel mee met de gezamenlijke inkoop van de modules. Daarnaast verzorgen zij zelf de inkoop van de Wmo-zorg en jeugdhulp die onder de ‘Ondersteuningsbehoeften’ vallen. Daarbij zorgen deze gemeenten ook zelf voor aansluiting op de modules van het Twents model.
Wat dat Twents model inhoudt, daarvoor verwijst Samen14 naar onderstaand schema. De site licht verder toe: “
Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en integraal werken rond de inwoner en het gezin.”
Het is nader uitgewerkt in een Regionaal Transitiearrangement. Daarin is onder meer bepaald ten aanzien van Jeugdzorg dat er een budgetgarantie ligt voor de rechtsopvolger van Bureau Jeugdzorg Overijssel van 80%. Verder beoordelen gemeenten in hoeverre inzet van jeugdzorg aan de orde is:
 “Gemeenten willen zoveel mogelijk lokaal beoordelen of de inzet van een bepaalde vorm van jeugdzorg aan de orde is. Daarom wordt de toegang tot de jeugdzorg lokaal belegd. Dit geldt ook voor vormen van jeugdzorg die gemeenten gezamenlijk inkopen. Voor het gedwongen kader blijft de toegang lopen via de kinderrechter. Met huis- en jeugdartsen en met medisch specialisten worden lokaal nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop zij hun rol als verwijzer gaan invullen, gezien de budgettaire verantwoordelijkheid van gemeenten’”
Twents Model:

2 thoughts on “Samen14 houdt aanbesteding WMO- en jeugdzorg Twente

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *