Antea behandelt aanbesteding al tijdens terinzagelegging

Antea Group werkt aan het tracébesluit (TB) voor de N35.Tegelijkertijd bereidt het bureau de aanbesteding aan een aannemer voor.
Terwijl de terinzagelegging dus nog niet is afgerond en het besluit nog niet is genomen, wordt de inkoop al im gang gezet.

©Rijkswaterstaat 2018

Op dit moment analyseert Antea Group de zienswijzen op het ontwerptracébesluit (OTB) van de N35 Nijverdal – Wierden. Op basis hiervan bekijkt Rijkswaterstaat wat de eventuele gevolgen zijn voor het definitieve tracébesluit. Parallel hieraan start het voorbereiden van de realisatiefase.
‘Dat klinkt technisch, maar dat betekent eigenlijk dat we alle informatie verzamelen die nodig is om de aanbesteding van het project in te gaan’, volgens Paul Hoogerwerf van Antea Group.

‘Die aanbesteding resulteert straks in de keuze van Rijkswaterstaat voor een aannemer die de verbreding en verlegging van de weg mag uitvoeren. We koersen erop deze voorbereiding eind 2018 klaar te hebben, zodat de aanbesteding in 2019 kan beginnen. Op basis van de aanbiedingen die we binnen krijgen, wordt dan in 2020 de keuze voor een aannemer gemaakt.’
Voor de aanleg van de nieuwe N35 is het nodig dat de aannemer straks weet met welke eisen hij rekening moet houden als hij aan het werk gaat. Het gaat niet alleen om de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan de nieuwe weg, maar ook om de eisen van andere betrokken partijen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om welke omleidingsroutes over lokale wegen ingezet kunnen worden of de eisen die een gemeente stelt aan een fiets- of voetpad dat de gemeente na aanleg in beheer krijgt. Deze informatie haalt Antea Group de komende tijd op bij de betrokken partijen.

Bron: Rijkswaterstaat, 10 april 2018

Zie ook: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/2018/04/n35-nijverdal-wierden-van-otb-naar-tb-en-aanbesteding.aspx

redactie Auteur

Comments

    Vastgoedmeisje (@Vastgoedmeisje)

    (april 11, 2018 - 4:25 pm)

    De democratische besluitvorming is nog niet genomen, iedereen kan zijn zienswijze nog indienen het plan kan alle kanten op “we nemen alle input mee”, terwijl het adviesbureau begint met de aanbesteding en de aannemer wordt ook alvast gebeld om met een bijl alle benodigde bomen om te hakken. ‘
    En die shovel, en die asfalteerwagen dan, dat zijn voorbereidende werkzaamheden. Nee al dat teer is van een eerder project. Wat een pech, blijkt uit uw zienswijze dat we de bomen hadden moeten laten staan? Ja dan had u uw zienswijze eerder in moeten dienen. Voor de oerknal?

    A.F.TH. zou het leven in de breedte noemen. Leven in de fijnstof is toepasselijker.

Geef een reactie