Renovatie Stationspleintunnel Leiden – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Stationspleintunnel Leiden

Foto: Google Streetview

De Stationspleintunnel in Leiden is een tunnel voor autoverkeer die 335 meter lang is. De tunnel heeft twee aparte buizen met elk twee rijstroken. De tunnel bevindt zich in de Schipholweg onder het busstation direct voor Leiden Centraal station en is gebouwd en opengesteld in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw. Uit onderzoek naar andere kunstwerken uit die periode is gebleken dat de betonconstructie een lagere weerstand tegen brand heeft dan verwacht, omdat het gebruikte beton uit die periode afspat als het door hoge temperaturen wordt belast. Dit is aanleiding geweest om in 2020 hitteproeven in de tunnel uit te voeren. Naar aanleiding van de uitkomst van de proeven heeft de tunnelbeheerder besloten dat de tunnel brandwerend bekleed dient te worden. Omdat de tunnel gedurende deze werkzaamheden lange tijd buiten gebruik zal zijn en sommige installaties aan het einde van hun technische levensduur zijn, is ook besloten om deze installaties te vervangen.
Daarnaast dient het wegdek vervangen te worden.

De gemeente Leiden is op zoek naar een opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het opstellen van een Uitvoeringsontwerp (UO) en de uitvoering ervan voor de renovatie van de Stationspleintunnel. De gemeente zoekt hiervoor een opdrachtnemer die kandidaten inzet met uitstekende ervaring in soortgelijke projecten, met name niet-Rijkstunnels en gemeentelijke tunnels in binnenstedelijke omgevingen. Het werk omvat:
• Het aanbrengen van brandwerende beplating op wanden en dak
• Het verwijderen en terugplaatsen van tunnel technische installaties waar brandwerende bekleding wordt aangebracht.
• Het vervangen van de tunnelverlichting
• Het vervangen van de signaalgevers
• Het aanbrengen van zichtmeting
• Het vervangen van de hulppostkasten
• Het aanpassen van de tunnelbesturingsinstallatie
• Het repareren van de dilatatievoegen
• Het vervangen van het wegdek
• Optioneel: toeleidende wanden voor de tunnel voorzien van een nieuwe verflaag
Het opstellen van het UO dient in het eerste kwartaal van 2024 afgerond te zijn. De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 van start gaan. Beide tunnelbuizen van de Stationspleintunnel mogen niet tegelijkertijd afgesloten worden, maar er moet per tunnelbuis worden afgesloten. De verwachting is dat de totale meerdaagse
afsluiting per tunnelbuis alleen in de zomervakantie van 2024 mag plaatsvinden. Mogelijkheden voor afsluiting per tunnelbuis in de avond en nacht worden overwogen. De oplevering van het project is voorzien op 11 september 2024. Deze opdracht zal direct na de definitieve gunning starten, naar verwachting in december 2023 / januari 2024.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op basis van de RAW standaard 2020 en de UAVGC voorwaarden. De overeenkomst van de opdracht zal worden gesloten door middel van een opdrachtbrief volgend op de definitieve gunning. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De aanbesteder volgt de niet-openbare procedure, die uit een selectie- en een gunningsfase bestaat,

Bron: Tenderned donderdag 13 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303700

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *