Website Graafschap College – Aanbestedingsnieuws

Website Graafschap College

Foto: Google Streetview

Met bijna 10.000 studenten en meer dan 900 medewerkers is het Graafschap College het grootste regionaal opleidingencentrum (roc) voor beroepsonderwijs en educatie in de Achterhoek en een deel van de Liemers. We bieden onderwijs aan in nagenoeg alle richtingen, vanuit meerdere locaties in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk. Het Graafschap College is op zoek naar één opdrachtnemer voor functioneel ontwerp, bouw, onderhoud, doorontwikkeling en hosting van een nieuwe corporate website en een aantal subsites. Hierbij staan effectieve doelgroep benadering, gebruiksvriendelijkheid, beheersbaarheid, toekomstgerichtheid en beheersbare kosten centraal. Het Graafschap College zoekt een proactieve
samenwerkingspartner die, gevraagd en ongevraagd, advies geeft gedurende het gehele proces.

Partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is belangrijk. Hiermee wordt bedoeld dat het doel is om een opdrachtnemer te contracteren die samenwerkt met Opdrachtgever en samen een plan maakt, opdrachtgever proactief adviseert over onder andere nieuwe ontwikkelingen en concrete voorstellen tot verbetering doet. De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het realiseren en doorontwikkelen van een website die past bij de doelgroepen, hen van relevante informatie voorziet en waar zij bijbehorende acties kunnen ondernemen.

Het budget voor het functioneel ontwerp en de bouw van de website, inclusief onderhoud in het eerste jaar, is €135.000,- inclusief btw. Voor de technische koppelingen is eenmalig een budget van €20.000,- inclusief btw beschikbaar. Het budget voor realisatie van onderhoud en doorontwikkeling is €50.000,- inclusief btw per jaar, behalve in het jaar waarin de nieuwe website wordt gerealiseerd. De omvang van de opdracht hangt samen met het beschikbare budget. Op het moment dat het budget voor de website wordt aangepast verandert ook de omvang van de opdracht. Gegadigden kunnen aan de genoemde bedragen geen rechten ontlenen.

De aanbesteding leidt tot een overeenkomst, met een looptijd van maximaal tien jaar. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Van rechtswege eindigt de overeenkomst op vanaf 31 december 2033. Om te voorkomen dat de markt enhet college belast wordt met een groot aantal inschrijvingen wordt de opdracht niet-openbaar aanbesteed. Dat betekent dat  eerst 5 inschrijvers worden geselecteerd die vervolgens gevraagd worden een inschrijving (offerte) te doen. Selectie gebeurt op basis van ervaring. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het criterium wordt in de inschrijvingsleidraad nader uitgewerkt.

Bron: Tenderned donderdag 13 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303755

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *