Renovatie grote zaal Theater De Purmaryn Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Renovatie grote zaal Theater De Purmaryn Purmerend

Foto: © Purmaryn

De grote zaal van Theater De Purmaryn is aan renovatie toe. De huidige theaterfauteuils uit 1995, welke opnieuw gestoffeerd zijn rond 2008, zijn versleten en voldoen niet meer aan de eisen die op dit moment hieraan worden gesteld. De gemeente heeft derhalve besloten om de huidige fauteuils te vervangen. Daarnaast is de vloerbedekking die in deze zaal ligt verouderd en aan vervanging toe.

De gemeente is op zoek naar één leverancier voor onderstaande renovatiewerkzaamheden:
A. Het verwijderen en afvoeren van de oude theaterfauteuils, vloerbedekking en traptredenverlichting;
B. Het leveren en plaatsen van circa 552 nieuwe theaterfauteuils, verdeeld over de locaties parterre, balkon en loge. Verder worden uitvoering, verplaatsing en uitneembaarheid van een deel van de fauteuils gerealiseerd;
C. Het aanbrengen van nieuwe vloerbedekking van in totaal circa 530 m2. De kleur van de vloerbedekking wordt nader bepaald aan de hand van een monster/stalenboek van de opdrachtnemer;
D. Het voorzien van traptredenverlichting op alle aanwezige trappen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de werkomschrijving en de daarbij horende sub bijlagen bij de aanbestedingsdocumenten.

De grote zaal is vanaf week 30 tot en met week 38 (2024) gesloten voor publiek. De totale uitvoeringsperiode bedraagt negen weken en start vanaf maandag 22 juli 2024. Uiterlijk vrijdag 20 september 2024 (17:00 uur) dient de grote zaal opgeleverd te worden zoals uitgevraagd voor deze opdracht. Dit betreft een fatale termijn. Voor deze opdracht geldt een plafondbudget ter hoogte van € 375.000,- exclusief BTW. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen diensten en
werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van opdrachtgever zijn voltooid. De prestaties van de nieuwe theaterfauteuils, vloerbedekking en traptredenverlichting, wordt door de gemeente negen maanden na oplevering geëvalueerd.

Om u in de gelegenheid te stellen een beeld te creëren van de grote zaal om daarmee een goede offerte uit te kunnen brengen, biedt de gemeente u de gelegenheid om deel te nemen aan een schouw op donderdag 7 september 2023 om 10:00 uur op de locatie van het theater. De schouw duurt maximaal 30 minuten en wordt minimaal begeleid door een (technisch) medewerker van het theater.
▪ Voor deelname aan de schouw dient u zich uiterlijk één  kalenderdag voor de schouwingsdatum aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned.
▪ U kunt maximaal met twee vertegenwoordigers van uw onderneming aanwezig zijn.
▪ Tijdens de schouwing dienen deze personen zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
▪ Tijdens de schouw kunnen géén (inhoudelijke) vragen worden gesteld over de opdracht. Vragen naar aanleiding van de schouw en/of opdracht dienen gesteld te worden op de wijze zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad.

Een proefopstelling is onderdeel van de kwalitatieve beoordeling van deze aanbesteding en vindt plaats op maandag 16 oktober 2023. Dit is een besloten proefopstelling. Met andere woorden: inschrijvers zijn hierbij niet aanwezig.

Bron: Tenderned zaterdag 2 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308595

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 september 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *