Ondersteuning en beheer ICT infrastructuur Avri – Aanbestedingsnieuws

Ondersteuning en beheer ICT infrastructuur Avri

Het doel van deze opdracht is het sluiten van een overeenkomst voor het beheer en de ondersteuning van de ICT infrastructuur. Deze infrastructuur is gebaseerd op het principe van het zogenaamde ‘Infrastructure as a Service’ (IaaS) en waar mogelijk SaaS. Deze I- en SaaSdiensten moeten het mogelijk maken om te komen tot een betrouwbare toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarbij de gebruikers in de organisatie in staat zijn om adequaat en efficiënt te kunnen werken.

De dienstverlening is gepland aan te vangen op 1 april 2024. De einddatum van de overeenkomst is bepaald op vier jaar na start dienstverlening door opdrachtgever en eindigt aan het einde van de looptijd van rechtswege. Aanbestedende dienst heeft het recht deze basisduur van de overeenkomst driemaal te verlengen met een periode van één jaar.

Op 18 september 2023 zal een schouw plaatsvinden. De schouw zal starten in Geldermalsen aan de Meersteeg 15 om 10:00 uur.
Belangstellende ondernemers worden verzocht zich uiterlijk 14 september 2023 aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned. Per belangstellende ondernemer mogen maximaal twee personen aanwezig zijn bij de schouw. Indien onverhoopt de locatie van de schouw gewijzigd wordt, zullen ondernemers daar via de berichtenmodule van Tenderned schriftelijk op de hoogte worden gesteld met vermelding van de nieuwe locatie van de schouw. In de schouw zal uitsluitend toelichting worden gegeven op hetgeen reeds in de aanbestedingsdocumenten is opgenomen. Er zal een kort verslag worden gemaakt van de
schouw dat in het kader van de eerste Nota van Inlichtingen aan een ieder bekend zal worden gemaakt. Aanbesteder voklgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning vindt plaats op basis van de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 2 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308631

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *