Ontwerp verbouwing Centre Court Pr. Beatrixlaan 2 te Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp verbouwing Centre Court Pr. Beatrixlaan 2 te Den Haag

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

De druk op de Haagse kantorenportefeuille is groot. aldus het Rijksvastgoedbedrijf. Het afgeronde Masterplan Den
Haag voorziet erin dat met diverse schuifbewegingen de laatste resten frictieruimte worden benut om de groei te accommoderen. Het object betreft het Centre Court complex, gelegen aan Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag. Het Centre Court complex bestaat uit een aantal kantoor en woondelen. Het RVB heeft gebouwdeel A, B en C gehuurd als Rijkskantoren. Dit project richt zich op het zogenoemde ‘huidige deel’, bestaande uit kantoor gebouwdeel A en B. Het werkgebied in gebouwdeel A en B dient wordt niet maximaal benut en dient met minimale ingrepen geoptimaliseerd te worden. Daarnaast zijn de restauratieve voorzieningen einde levensduur en voldoet het pand niet aan de NkBR maatregelen( Normenkader Beveiliging Rijkskantoren). Aangelegen kantoor gebouwdeel C (Pr. Beatrixlaan 116) wordt beschouwd als het ‘nieuwe deel’. Gebouwdeel C wordt binnen een ander project inpandig compleet vernieuwd. Uitgangspunt hierbij is dat enerzijds het bestaande deel van de locatie onafhankelijk ten opzichte van het nieuwe deel van het Centre Court-complex moet zijn te gebruiken. Om beide gebouwdelen optimaal te gebruiken en elkaar te versterken dienen voorzieningen zoals bijvoorbeeld restauratieve voorzieningen, centrale vergaderkamers, serviceplein, facilitaire ruimtes zoveel mogelijk als een samenhangend geheel te functioneren.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– bouwkundige- en installatietechnische ingrepen kantoorverdiepingen 1 t/m 17;
– begane grond: entreegebied incl. beveiligingsschil (tourniquets, vergaderruimten, restaurant, koffiecorner.
– ICT ruimten (MER- en SER-ruimten). De situering ervan dient als bestaand te blijven;
– parkeerkelders: tourniquet (beveiligingsschil);
– (vervangen)beveiligingsinstallaties;
– de 17e verdieping valt qua bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden gericht op het interieur binnen de scope van dit project.

Overzicht algemene kenmerken
Oppervlakte gebouw: 36.907 m2 BVO
Disciplines:
– Ontwerp
– Installatieadvies E&W
– Constructief
– Bouwkundig
– Beveiligingstechniek (NkBR)
– Bouwfysica
– ICT & Cyber Security
– Bouwkosten
– Overdracht en nazorg bij overdracht aan aannemer
– Directievoering & toezicht
– Nazorg opleverdossier revisiestukken

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een uitnodiging tot inschrijving moeten een tijdige, volledige en correcte aanmelding indienen via het dashboard
van de aanbesteding. Aanmeldingen dienen te voldoen aan alle bepalingen zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten en op het dashboard van de aanbesteding. Een aanmelding waaraan voorwaarden zijn verbonden, wordt als ongeldig terzijde gelegd en niet verder in beschouwing genomen. Ondernemingen mogen zich slechts eenmaal als gegadigde aanmelden al dan niet in combinatie met andere ondernemingen. Op een onderneming die (al dan niet in combinatie) deelneemt als gegadigde, kan niet door andere gegadigden een beroep worden gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria.

Bron: Tenderned zaterdag 2 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308706

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *