Reconstructie Benedenbuurt Wageningen & optie aanleg warmtenet – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Benedenbuurt Wageningen & optie aanleg warmtenet

Projectgebied Benedenbuurt Wageningen. Foto: Google Streetview

Deze aanbesteding ziet op twee verschillende onderdelen, welke gelet op de benodigde werkzaamheden door de aanbesteders samen in één aanbesteding zijn ondergebracht aangezien de werkzaamheden een zeer grote samenhang hebben. Op deze wijze
worden enerzijds dubbele werkzaamheden en daarmee onnodige kosten in de uitvoering voorkomen en anderzijds wordt de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt.

Deel 1 – Reconstructie Benedenbuurt Wageningen
Het inrichten en op een goed niveau in standhouden van de openbare ruimte omvat ook het vernieuwen van haar areaal als het gaat om riolering en verhardingen. De inrichting van de wijk Benedenbuurt stamt uit de jaren ’50 en voldoet in die zin niet meer aan de eisen van een goed ingerichte openbare ruimte. Ook het riool uit de jaren ’50 is aan vervanging toe. Binnen het gehele projectgebied zal de openbare ruimte opnieuw worden ingericht. De aanwezige asfaltverhardingen worden vervangen voor gebakken materiaal en tevens zullen de straatprofielen worden geoptimaliseerd voor toekomstbestendig gebruik. Naast een reconstructie van de bovengrondse inrichting wordt ook de riolering aangepakt. In alle straten zal het aanwezige gemengde rioolstelsel worden vervangen voor een gescheiden rioolstelsel met IT-buizen. Ook alle perceel- en huisaansluitingen zullen hierbij worden vervangen.

Deel 2 – Optie aanleg Warmtenet Benedenbuurt
Gelet op de noodzaak voor de vervanging van het riool en de herinrichting van de openbare ruimte is in 2016 gestart met de voorbereidingen om te kijken of de Benedenbuurt aardgasvrij gemaakt kan worden. Deze voorbereidingen hebben geleid tot het ontstaan van Warmtebedrijf OostWageningen BV (WOW). Vanuit WOW is gewenst dat beoogde contractpartij in 2024 en begin 2025 het (ondergrondse) leidingenwerk aanlegt en dit zal geschieden in combinatie met de opdracht vanuit de gemeente zijnde de rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte van de wijk.

Uitgangspunt is dat uitvoering van de werkzaamheden uiterlijk in het tweede kwartaal 2024 gestart te zijn. Een en ander is afhankelijk van vrijkomen van financiering. Uitgangspunt voor de uitvoering is dat de reconstructie en aanleg warmtenet, aaneengesloten uitgevoerd wordt en gerealiseerd is voor 1 april 2025.

De Aanbesteders hebben gekozen voor een Europese procedure met voorafgaande selectie, de zogenaamde niet-openbare procedure.

 

Bron: Tenderned dinsdag 25 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305045

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *