Bam legt N346 in Lochem aan – Aanbestedingsnieuws

Bam legt N346 in Lochem aan

In opdracht van provincie Gelderland legt BAM Infra Nederland de nieuwe provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1 aan in de gemeente Lochem. Hiermee wordt in verschillende fasen de bereikbaarheid, veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving verbeterd. Onderdeel van de eerste fase is de negendaagse afsluiting tussen Lochem en de A1. Deze is vrijdag 21 juli gestart.

Bij Lochem ontbreekt een doorgaande route voor het regionale verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. Daarom legt BAM infra Nederland in opdracht van provincie Gelderland deze nieuwe provinciale weg aan vanaf de Rengersweg (N332) tot aan de Nettelhorsterweg (N825). Deze doorgaande weg met wegnummer N346 vormt de schakel tussen de Achterhoek en de A1. Het zorgt voor een betere doorstroming van het regionale verkeer van en naar de Achterhoek en de stad Lochem.

In verschillende fasen legt BAM de N346 Schakel Achterhoek-A1 aan. Het eerste deel van deze nieuwe provinciale weg vanaf het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg tot aan de Twentse Kabel Fabriek (TKF) is begin augustus 2023 klaar. Tijdens de negendaagse afsluiting legt BAM de volledig nieuwe provinciale weg van circa 1,8 km aan, inclusief twee nieuwe kruispunten met verkeerslichten.

BAM maakt het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg (N346-N332) aanzienlijk groter. Dat vindt men noodzakelijk om het verkeer vanaf de nieuwe provinciale weg straks goed op het kruispunt te laten doorstromen. Het kruispunt wordt voorzien van meerdere nieuwe opstelstroken. Daarnaast vervangt BAM de complete verhardingsconstructie, plaatst een nieuwe duiker van 1,70 meter, bouwt het bestaande spoorviaduct om voor de nieuwe rijstrookindeling en legt de nieuwe verkeerslichten aan.

Na de negendaagse start BAM met de aanleg van de parallelweg en het trottoir voor het bedrijventerrein Kwinkweerd. Dan wordt dit gebied ook ingericht met bomen en beplanting. Inmiddels is BAM ook begonnen om de brug over het Twentekanaal en het ongelijkvloerse fiets- voetgangersviaduct te maken. Na de zomer start BAM tevens in het laatste tracédeel met de aanleg van een grote duiker en faunapassage.

Er is bewust voor gekozen om de overlast te concentreren gedurende de negendaagse periode in de zomervakantie om de hinder tot een minimum te beperken. Er zijn diverse omleidingsroutes ingesteld. Door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, blijft de regio bereikbaar. Hinder als gevolg van extra reistijd is helaas niet te voorkomen.

Vooruitlopend op de aanleg van het nieuwe kruispunt wordt in één nacht het spoorviaduct in de Rengersweg verbreed. Hiervoor plaatst BAM onder meer liggers over het spoor. Dit gebeurde in een buitendienststelling van het spoor, een afsluiting van de Provinciale weg N332 en een tijdelijke afsluiting van de aanwezige 150kV hoogspanningsverbinding van TenneT. Allemaal gelijktijdig nodig om de werkzaamheden beheerst en veilig te kunnen uitvoeren.

Fragment ontwerp Bam op cit ©Gelderland 2023

De bijna vier kilometer nieuwe provinciale weg krijgt een aantal kruispunten en een brug over het Twentekanaal. Daarnaast legt BAM een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan tussen de bestaande Lochemse brug en het station. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, is BAM vijftien jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kunstwerken en de zonnepanelen. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 zijn afgerond.

Bron: Bam 24 juli 2023
Zie ook
https://www.gelderland.nl/projecten/n346-lochem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *