Realisatie IKC Borne-West – Aanbestedingsnieuws

Realisatie IKC Borne-West

Bouwlocatie IKC Borne. Foto: Google Streetview

De basisscholen Jan Ligthart en ’t Oldhof zijn nodig aan vervanging toe. De huidige gebouwen voldoen zowel technisch als functioneel niet meer aan de eisen van hedendaags onderwijs en zijn aan het einde van hun levensduur. De afgelopen jaren heeft Stichting Brigantijn al veel moeten investeren om beide locaties open te houden. Daarom wil Stichting Brigantijn beide scholen samenvoegen en huisvesten als één nieuwe school in het te realiseren kindcentrum, samen met Kinderopvang
Duimelot en de ‘Samen-naar-school-klas’ van Stichting Kids Vooruit

De locatie van het te realiseren kindcentrum is de huidige locatie van de Jan Ligthart basisschool en het gebouw ’t Ridderspoortje, gelegen tussen de Anemoon, de Azelosestraat, het Ridderspoor en de Lupine te Borne.
Er is voor gekozen om het gebouw ’t Ridderspoortje te renoveren en deze te integreren in het nieuw te bouwen schoolgebouw.

Bron: Tenderned donderdag 5 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312110

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 oktober 2023

Het nieuw te bouwen schoolgebouw, bestaande uit één bouwlaag zal op hoofdlijnen bestaan uit:
• Groepsruimten onderwijs (minimaal 12 tot maximaal 14*);
• Groepsruimten buitenschoolse opvang en Stichting Kids Vooruit inclusief bijbehorende pantry’s;
• Onderwijspleinen en bijbehorende pantry’s;
• Speellokaal;
• Keuken personeelsruimte/lounge;
• Verplicht aan te bieden optie: meerjarig onderhoud gedurende vijf  jaar van het werk inclusief installaties op conditiescore 2 op basis van de NEN2767, conditiemeting van de gebouwde omgeving.
* De gemeenteraad van Borne dient nog definitief te besluiten over de stap van de oorspronkelijk beoogde 12 groepsruimten onderwijs naar het aantal van 14. De verwachting is dat de definitieve besluitvorming hieromtrent in de loop van begin volgend jaar plaatsvindt.

Het bestaande gebouw ‘t Ridderspoortje dient te worden gerenoveerd en zal na renovatie op hoofdlijnen te bestaan uit:
• Groepsruimten kinderdagopvang;
• Speelhal en bijbehorende pantry’s;
• Slaapkamers;
• Wasruimte;
• Verschoningsruimte;
• Kantoorruimte.
Het gerenoveerde gebouw dient te worden geïntegreerd in het nieuw te bouwen schoolgebouw, waardoor er één geheel ontstaat. De totale omvang van het te realiseren werk bedraagt vooralsnog ca. 2.417 m2 BVO.

Het betreft een eenmalige opdracht. De periode van de start van de opdracht tot en met oplevering loopt op basis van de indicatieve uitvoeringsplanning met dien verstande dat na oplevering een onderhoudstermijn en/of overige garantieafspraken zullen gelden voor het herstellen van gebreken. Daarnaast bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid (zijnde een optierecht en derhalve geen verplichting voor opdrachtnemer) tot het afnemen van voor het door inschrijver verplicht aan te bieden meerjarig onderhoud van vijf jaar. Een nadere meer gedetailleerde beschrijving van de opdracht inclusief alle kaders en randvoorwaarden wordt in de inschrijvingsfase van de procedure aan geselecteerde gegadigden verstrekt.

Aanbestedende dienst kiest ervoor de Europese aanbesteding op basis van een Europese niet openbare procedure te voeren. De procedure plaatsvindt in twee fases:
• In de eerste fase (selectiefase) worden de meest gekwalificeerde gegadigden tot een maximum van vijf partijen geselecteerd.
• In de tweede fase (inschrijvingsfase) mogen de geselecteerde gegadigden een inschrijving doen. De opdracht wordt vervolgens gegund aan de inschrijver met de, vanuit het oogpunt van aanbestedende dienst,  economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 5 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312110

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *