Gepantserde bussen Dienst Justitiële Inrichtingen (dubbel geplaatst) – Aanbestedingsnieuws

Gepantserde bussen Dienst Justitiële Inrichtingen (dubbel geplaatst)

©ZAZ

Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O)  heeft reeds een aantal gepantserde personenvoertuigen tot zijn beschikking voor het uitvoeren van gepantserd vervoer. DV&O wil zijn vloot van gepantserde voertuigen uitbreiden met gepantserde bussen. Dit gezien het verhoogd risico van dreigingen van buitenaf tegen justitiabelen en/of personeel van DJI. De gepantserde bussen worden dus ingezet voor het vervoer van personeel en justitiabelen.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer die op basis van de inschrijvingsleidraad en de gunningsfase, binnen de gestelde kaders van het aanbestedingsrecht, de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor de opdracht heeft gedaan voor de levering van drie gepantserde bussen. Voor deze drie zal na gunning opdracht worden gegeven. DJI wenst echter in te kunnen spelen op nationale of mondiale ontwikkelingen en wil daarom een overeenkomst af te sluiten waarbinnen in eerste instantie de hierboven genoemde aantallen voertuigen worden afgenomen en in tweede instantie er optioneel maximaal twee additionele voertuigen kunnen worden afgeroepen.

Kenmerkend voor deze opdracht is dat aanbesteder zoekt naar een professionele partner die gepantserde bussen kan leveren die uiteindelijk zorgen, door de inzet van gepantserde bussen, voor een gegarandeerde rechtsgang in hoog beveiligde zittingszalen, tevens zullen de gepantserde bussen worden ingezet als evacuatiecapaciteit. De gepantserde bussen dienen dreigingen van buitenaf te kunnen weerstaan zodat zowel personeel als justitiabelen minimaal risico lopen tijdens het gebruik van de gepantserde bussen.

In een beknopte beschrijving van de gepantserde bus, geeft aanbesteder hier aan dat get gaat om een:
• Voertuig dat dient plaats te bieden aan 10 á 11 personen te weten, voorin één chauffeur en één bijrijder, en achterin drie begeleiders en vijf á zes justitiabelen).
• Zo veilig mogelijk afstand te creëren tussen justitiabele onderling (hoog risicoprofiel) en de begeleiders is het van belang dat de ruimte zo breed als mogelijk toegestaan is, te weten 255 cm als breedte buitenmaat van het voertuig.
• Bus waar de maximumsnelheid minimaal 100 kilometer per uur moet zijn
• Bus waarvan de bepantsering minimaal STANAG 4569 level 3  dient te zijn.
•voertuig dat in Nederland op kenteken is gesteld.
• voertuig dat  minimaal aan de EURO 6 uitstoot norm dient te voldoen.

Op de te sluiten overeenkomst(en) zullen de algemene voorwaarden conform de ARIV 2018 van toepassing zijn. In de gunningfase van deze niet-openbare aanbesteding is het mogelijk om vragen te stellen over de concept overeenkomst en de ARIV 2018, dan wel tekstvoorstellen hiervoor te doen.

De volgende leveringen en dienstverlening behoren tot de scope van de overeenkomst:
Levering gepantserde bussen
Het rijklaar en operationeel leveren van de gevraagde gepantserde voertuigen.
Per geleverd voertuig dient een rijopleiding te worden verzorgd voor twee personeelsleden om zich in, theorie en praktijk, bekwaam te maken om het voertuig te kunnen besturen in iedere situatie die zich kan voordoen gezien de aard van het voertuig.
Preventief en correctief onderhoud maken deel uit van de scope.

De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, en de beoogde startdatum is medio februari 2024.
De optie om nog maximaal twee gepantserde bussen af te nemen dient te worden gelicht binnen de looptijd van de overeenkomst.

Bron: Tenderned vrijdag 6 oktober 2023 ( LET OP DEZE AANBESTEDING STAAT DUBBEL OP TENDERNED, ZIE LINKS https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312529 en https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312526

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *