Reactie Eindhoven247 op ons artikel over het stopzetten aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Reactie Eindhoven247 op ons artikel over het stopzetten aanbesteding

Een der locaties uit het PvE aan de Kennedylaan in Eindhoven. Foto: Google Streetview

Op ons eerder vandaag gepubliceerde artikel over het stopzetten van de aanbesteding van de billboard reclame zie: Aanbesteding Billboards Eindhoven stopgezet heeft de aanbesteder bij monde van de heer Ponjee (Manager (Digital) Out of Home Media & Exploitaties) als volgt gereageerd:

De plaatsing van billboards geschiedt primair om inkomsten te realiseren voor Eindhoven247.

De belangrijkste potentiële inschrijvers op deze concessie zijn de grote landelijk opererende buitenreclame exploitanten. Deze bedrijven zijn in 2020 bijzonder hard geraakt door Covid-19, omdat door de pandemie er veel minder mensen op straat zijn (dat gold met name voor het tweede kwartaal, maar is nog steeds het geval) en adverteerders hun reclamebudgetten zijn gaan beperken. De reclame exploitanten verwachten dit jaar 30-40% minder omzet te realiseren en hebben derhalve ook grote financiële problemen. Dit uit zich in een focus om kosten te verlagen en zeer terughoudend te handelen op aanbestedingsprocedures. Net als Eindhoven247 zijn ook andere belangrijke concessies dit jaar uitgesteld (zoals reclamevitrines in Almere, NS-concessie).

Het is de verwachting dat vanaf medio 2021 de markt weer genormaliseerd zal zijn. Eindhoven247 verwacht dat de aanbesteding van de billboards in de loop van 2021 wel weer van start zal gaan.

Dus toch het kapstok verhaal, dunkt ons. Voor wat betreft reclame op NS stations snappen wij dat wel. De mensen die gekozen hebben voor de NS als primaire reisgelegenheid laten het afweten en zoeken andere wegen, duiken met name de auto weer in en zorgen daar voor wel meer verkeer. Aanbestedingsnieuws heeft geen verkeerstellers, maar gevoelsmatig (geluidsoverlast randweg, drukte op de rondweg) merken zij niets van een grote afname. Reclamebudgetten worden wel anders ingezet, er is meer on-line reclame, dat merken wij zelf ook tot onze tevredenheid. Verder is bekend geworden dat het Z.M. Willem-Alexander heeft behaagd om juist Eindhoven te kiezen om Koningsdag te vieren. Dan lijkt het ons wel zo slim om als buitenreclame exploitant daarvan optimaal te profiteren. Om dat te kunnen doen, moeten eerst de billboards weer geplaatst worden en als je dat nu zou doen geeft dat een hoop minder overlast nu er minder verkeer zou zijn. Tel je zegeningen zouden wij zo zeggen.

Desondanks stellen we de reactie van Eindhoven247 zeer op prijs, al hadden we liever gezien dat deze korte uitleg ook was opgenomen op Tenderned. Je moet er namelijk rekening mee houden dat naast aanbestedende diensten en potentiële inschrijvers, veel meer partijen gebruik maken van de platformen voor aanbestedingen, niet alleen media, maar ook onderwijs, rechtspraak, belanghebbenden bij een aanbesteding en vele anderen. Gemiddeld 20 procent van onze groeiende schare lezers klikt door naar de aanbestedingsplatformen en onze overige bronvermeldingen.

 

 

1 thought on “Reactie Eindhoven247 op ons artikel over het stopzetten aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *