Digitale Billboards Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Digitale Billboards Eindhoven

Foto: Google Streetview

Het is de verwachting dat vanaf medio 2021 de markt weer genormaliseerd zal zijn. Eindhoven247 verwacht dat de aanbesteding van de billboards in de loop van 2021 wel weer van start zal gaan.

Dit citaat is de slotzin uit de reactie van 24/7 op ons artikel in November 2020 over het stopzetten van de aanbesteding Reactie Eindhoven247 op ons artikel over het stopzetten aanbesteding. Vandaag, dus eigenlijk eergisteren is de heraanbesteding geplaatst.

Tot 31 december 2019 waren op 14 locaties billboards geplaatst. Deze Billboards zijn verwijderd met uitzondering van de
fundering, de staander, de elektriciteitskabels tot in de staander en het tegelplateau. Opdrachtnemer wordt in staat gesteld om op maximaal zestien locaties digitale billboards te plaatsen mede op basis van de locatielijst zoals opgenomen in het Programma van Eisen. Minimaal dienen op zes locaties digitale billboards geplaatst te worden. Daarnaast zijn op 10 locaties langs invalswegen – in de gemeente Eindhoven – digitale schermen geplaatst met een omvang van circa 4m
2. Deze digitale schermen worden enkel gebruikt voor het aankondigen van activiteiten, evenementen, marketing van opdrachtgever of gemeentelijke informatie.

Opdrachtgever gaat uit van circa veertien digitale billboards, maar de praktijk zal uitwijzen dat sommige exploitanten minder billboards gaan plaatsen. De opdrachtgever gaat er van uit dat de exploitant een omzet gaat realiseren van circa €50.000,- per billboard zijde. Op basis van een contractduur van 10 jaar is de geraamde waarde €7.000.000,-.  (NDR: Hoewel de opdrachtgever dus uitgaat van 14 bb’s, is de geraamde waarde gebaseerd op 7 tweezijdige bb’s. ) De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een concessieovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet. De concessieovereenkomst heeft een looptijd van tien jaar . Partijen hebben de mogelijkheid om de concessieovereenkomst
onder dezelfde condities te verlengen met de duur van maximaal twee jaar. Er is gekozen voor een looptijd van tien jaar (i.v.m. investeringen voor digitale billboards en commerciële inspanningen) met een optie van twee jaar verlenging. De looptijd is langer dan vijf jaar om de opdrachtnemer de mogelijkheid te geven de investeringen terug te verdienen en te voldoen aan de wens van de opdrachtgever voor het genereren van inkomsten. De beoogde ingangsdatum van de concessie is 1 januari 2022. Opdrachtgever merkt de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding aan als de economisch meest voordelige
inschrijving.

Bron: Tenderned donderdag 2 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237112

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *