Raadsinformatiesysteem Beuningen – Aanbestedingsnieuws

Raadsinformatiesysteem Beuningen

De gemeente Beuningen is op zoek naar een raadsinformatiesysteem.  Hiertoe plaatst zij een aanbesteding volgens de openbare procedure, hetgeen wil zeggen er is een vragenronde en één inschrijffase. Wij van aanbestedingsnieuws denken dan uitgebreide informatie te vinden over het huidige systeem dat in gebruik is en wat het nieuwe systeem zou moeten brengen dat het oude niet heeft. Niets van dat alles, geen mooi epistel dat we veilig als bron kunnen gebruiken. Er is wel een programma van eisen eisen dat onder meer verwacht dat de  data over gezet kan worden naar het nieuwe systeem. Maar om dat oude systeem te bekijken moet je op de website van de gemeente kijken wat ze dan nu hebben. In de broncode vinden wij GO Raadsinformatie versie 7.6.
De opdrachtgever wenst voor de duur van vier jaar (twee  jaar + optionele verlenging van twee maal één jaar een
overeenkomst af te sluiten met één professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de levering. De opdracht betreft enkel de levering van een raadsinformatiesysteem conform voorgeschreven Programma van Eisen dat als bijlage aan dit aanbestedingsdocument is gehecht.  

Uit Het Pve lichten wij:

 • De applicatie kan worden gebruikt in diverse vergadervormen, en is daarbij op onderdelen en verplichte velden
  eenvoudig in te richten.
 • De applicatie kan ondersteunen bij alle onderdelen binnen het proces bestuurlijke besluitvorming.
 • Op alle onderdelen binnen het proces, gebruiker, document, dossier en agenda zijn vertrouwelijkheden toe te
  passen. Toegang is voorbehouden op medewerker met toepassing van multifactor authenticatie. Agenda’s,
  notulen en videotulen zijn raadpleegbaar beschermd tijdens en na het proces
 • Bij de aanbesteding wordt een all-in prijs gevraagd voor de ontwikkeling en implementatie van het gevraagde.
  De bijkomende jaarlijkse onderhoudskosten zijn helder vastgelegd. Verhoging daarvan alleen op basis van
  indexatie en in gebruikname van aanvullende functionaliteiten buiten deze aanbesteding.

Bron: Tenderned 7 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229718

 

1 thought on “Raadsinformatiesysteem Beuningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *