Jaarverslag Amsterdam: onderbesteding groen door aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Jaarverslag Amsterdam: onderbesteding groen door aanbestedingen

Er is blijkens het Jaarverslag van de gemeente Amsterdam, dat nu naar de gemeenteraad is verstuurd, sprake van een forse onderbesteding, van gereserveerde groengelden. Groengelden (begroot 2020 € 6,0 miljoen, besteed € 4,8 miljoen). Opmerkelijk, in een bestuur dat wordt geleid door Groenlinks en ook in de bestuurscommissies van de stadsdelen Groenlinks heeft naar voren geschoven. En nog wat opmerkelijker, al kan het onze redactie inmiddels weinig verbazen: volgens het jaarverslag ligt dat aan de aanbestedingen. Onwil en onmacht zijn maar slechte excuses. Groenlinks is klaarblijkelijk niet zo groen als de kiezers lijken te denken.

Renovatie van het Amsterdamse Oosterpark, een duurzame aanbesteding?
©ZaZ, 2016

Het jaarverslag meldt:

de uitvoering van projecten om parken en ontwikkelbuurten te verbeteren, loopt achter op schema vanwege opstartproblemen, langdurige inspraaktrajecten/besluitvorming en complexe aanbestedingstrajecten Bij sommige projecten heeft corona ook vertragende rol gespeeld. Al deze aspecten tezamen zorgen ervoor dat het bestedingsritme van de Groengelden erg moeilijk is in te schatten en dat een onderbesteding
van € 1,2 miljoen heeft plaatsgevonden ten opzichte van de begroting.

Opvallend dat het zélfs in Amsterdam, met alle groene know how die er in de gemeente is, ook niet lukt om het budget dat voor groen gereserveerd is, gewoon uit te geven aan groen. En dan aan vergróenen en niet aan snoei of kaalkap. Aanbestedingen zijn overal in Nederland te weinig groen, groen is altijd de bijzaak en zelden de hoofdzaak in standaard RAW bestekken. Bovendien kun je het wel in het bestek zetten, als je een ondernemer niet beloont op performance, performancet ie ook niet. Een ondernemer kijkt ook hoe hij zich er het snelste vanaf kan maken van een taak als groen, tenzij het zo zou zijn, dat hij daarmee een opdracht juist binnenhaalt. Als er wel geld wordt uitgegeven door de gemeente Amsterdam, is dat ook bepaald geen garantie dat het goed gaat, getuige de aanbesteding van het Oosterpark in 2016 (overigens in gang gezet door Nevin Ozutok van Groenlinks) maar recenter ook de kaalslag in het Diemerpark van dit jaar en nog vele andere vernaggelde parken en gekapte laanbomen, hele gebieden waren aanzienlijk groener geweest als ze gewoon met rust waren gelaten.

Dat neemt niet weg dat het ondertussen wel reële gevolgen heeft voor de economie wanneer gemeenten minder geld uitgeven aan groen. Boomkwekers hebben het al jaren moeilijk omdat boomplannen een sluitpost zijn geworden op de projectbegroting, zie eerder: LCC-methodiek Ruyten Instituut redt bomen van aanbesteding. Aanbestedingsnieuws denkt dat het belangrijk is om te kijken naar nieuwe vormen van groenbeheer, waarbij een hovenier een contract krijgt voor een vergroenend beheer, dat snel kan worden opgezegd bij gebleken wanprestatie, maar ook beter aangetakt blijft bij de groenkennis van de gemeente door een effectief contract management. De moeilijkheid erbij is dat het enige samenwerking vereist tussen ingenieursdiensten en duurzame afdelingen, waartussen vaak een waterscheiding is.

Blijkens een Parool-artikel is Laurens Ivens van plan als wethouder Groen om straten net zo te vergroenen als dat straten nieuw zouden worden opgeleverd. “Net zo”, betekent dat dan “groener dan nu” of betekent dat, dat je de bomen uit de grond rukt, om ze te vervangen door steeltjes? Misschien dan nog een kleine tip. Je hoeft ook geen geld uit te geven aan groen, als je de bomen bij straatvernieuwingen gewoon allemaal laat staan, voor de verandering. Bijvoorbeeld in de Eerste van Swindenstraat waar de bewoners voor het valse dilemma de iepen links weg of de iepen rechts weg, werden gesteld. De kapvergunning heeft de gemeente zichzelf al gegeven, maar je kan dat ook gewoon niet doen en een aannemer zoeken die wél in staat is te werken volgens je groen-eisen.

Zie ook:

https://www.parool.nl/amsterdam/miljoenen-voor-amsterdamse-parken-dankzij-truc~b2038290/

https://www.amsterdam.nl/projecten/eerste-swindenstraat/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *