Provincie Utrecht verleent gebruiksrecht standplaatsen voor verkoop – Aanbestedingsnieuws

Provincie Utrecht verleent gebruiksrecht standplaatsen voor verkoop

De provincie Utrecht verstrekt een recht om goederen te verkopen. Om Carpoolplaatsen aantrekkelijker te maken. Het zijn echter geen standplaatsen waarvoor een standplaatsvergunning nodig is. Omdat die vergunning door de gemeente verstrekt wordt? In een persbericht duikt de provincie om het woord standplaats heen. Het gaat om een verkooppunt. Met daarin een standhouder. En er moet schoongehouden worden en er mag geen concurrentie zijn. Een carpoolconcessie?

“Op de carpoolplaatsen Eembrugge, Baarn, Vinkeveen, Breukelen, Maarssen en Cothen is een verkooppunt te vergeven.  Utrecht denkt daarbij aan de verkoop van streekproducten, lunch- en snackproducten, koffie en frisdranken, etc. De standhouder is in elk geval ook verplicht de carpoolplaats schoon te houden.”

Dat schoonhouden is niet de enige eis die Utrecht stelt. De exploitant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er mag geen oneerlijke concurrentie ontstaan met omliggende ondernemers. Buitenwettelijke activiteiten zijn ook niet toegestaan, maar die mochten toch al niet. De versnaperingen moeten ook beperkt zijn tot wat overdag gegeten wordt en dat vindt de gemeente een goede reden om ook friet uit te sluiten, al zijn er genoeg mensen die ook overdag juist friet eten. In totaal passeren ruim 10.000 voertuigen de carpoolplaats.

Enkel kramen met koffie en kleine snacks, zoals koeken: dus geen vis, patat etc. Als het assortiment hier aan voldoet is geen standplaatsvergunning nodig. Als het assortiment afwijkt,
zal dit aan de gemeente worden voorgelegd.

In een Biedboek   staan aanbiedingen en de voorwaarden omschreven. Het gaat om een openbare en transparante procedure, waarbij iedereen die voldoet aan de in het Biedboek gestelde eisen en verplichtingen, een gelijke kans heeft om een gebruiksovereenkomst en vergunning te verkrijgen voor één van de carpoolplaatsen. Ondernemers kunnen tot uiterlijk 8 oktober 2021 op de aanbieding inschrijven.

Er bestaat een zekere angst om de eigen auto onbeheerd achter te laten op een afgelegen carpoolplaats. Als er daarbij ook sprake is van vervuiling (zwerfvuil) versterkt dit de indruk dat het op de locatie aan sociale controle en toezicht ontbreekt en de kans op auto-inbraken groter is. De proef met de verkooppunten op de carpoolplaatsen in Bunschoten en IJsselstein, laat zien dat permanent toezicht en schoonhouden ertoe leiden dat de terreinen er verzorgder uitzien en dat tijdens de aanwezigheid van de exploitant diefstal en autokraken niet (meer) voorkomen. Daarnaast vergroot de aanwezigheid en de promotie van een verkooppunt de bekendheid van de carpoolplaats. Als meer mensen gaan carpoolen, draagt dit bij aan een betere doorstroming, CO2-reductie en minder uitstoot.

Volgens Aanbestedingsnieuws gaat de verstrekking van een locatiegebonden en op zichzelf commerciëel niet interessant gebruiksrecht dus om een concessie, vergelijkbaar met de zwembadconcessies en moet dat voldoen aan de concessierichtlijn. Dat betekent dat volgens de Aanbestedingswet in elk geval de waarde van de opdracht moet worrden geraamd om te bezien welke publicatieplicht er rust op de aanbesteding. De provincie voelde de bui waarschijnlijk ook al hangen want de procedure lijkt sterk op een aanbesteding. Toch is de opdracht verstrekt via een Biedboek en niet op Tenderned.

Na binnenkomst van de inschrijvingen wordt hiervan een proces-verbaal van inschrijving opgemaakt. Daarna wordt getoetst of de inschrijver/inschrijving aan alle eisen uit hoofdstuk 2 van dit Biedboek voldoet. Zo niet dan valt de inschrijving af. Indien de inschrijving niet aan de eisen voldoet krijgt de inschrijver gelegenheid dit te herstellen

Op zichzelf natuurlijk goed op weg als de ambulante handel meer dan een zeldzame en overvolle markt wordt gegund. terugdenkend aan de nachtmerrie van oliebollenkramen maar  ook de permanente regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang.

©Provincie Utrecht 2021

 

Aanbestedingsnieuws vraagt zich verder af welke succesformule versnapering mensen dwingt tot carpoolen. Bij bekende Utrechtse snacks moet Aanbestedingsnieuws denken aan Domtorentjes of Vockingworst. Bekend van de zin. “Hee zullen we gaan carpoolen, want er is een stalletje met Vockingworst op de carpoolplaats”

Bron:

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/ondernemers-gevraagd-voor-carpoolplaatsen

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-08/Biedboek%20verkoop%20op%20carpoolplaatsen%20%285%20augustus%20%202021%29.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *