Service provider PV installaties Eijsden-Margraten 2021 – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Service provider PV installaties Eijsden-Margraten 2021

De gemeente Eijsden-Margraten is in 2016 gestart met het duurzaamheidsproject Zorgeloos Zonnepanelen. In vervolg op het succesvolle verloop daarvan, besteedt de gemeente Eijsden-Margraten nu opnieuw de opdracht aan een Service Provider PV installaties aan. Deze Europese openbare aanbesteding sluit aan op het streven van de gemeente Eijsden-Margraten om energieneutraal te worden. Dit staat in het gemeentelijk klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2040, dat de gemeenteraad heeft vastgesteld (d.d. 20 februari 2018). Op grond van het klimaat- en energiebeleidsplan, wenst de raad een stevige impuls te geven aan klimaat en energie. Dat blijkt ook uit het unaniem aangenomen raadsamendement “verbreding doelgroep gebruikers duurzaamheidslening” (d.d. 19 februari 2019), hetgeen de deelname van diverse gebruikersgroepen – naast particuliere woningeigenaren – onder voorwaarden mogelijk maakt.

De kaders voor deze Europese aanbesteding van het project Zorgeloos Zonnepanelen EijsdenMargraten zijn als volgt:

  • De gemeente vervult een intermediaire rol in dit project
  • De eigen financiële bijdrage vanuit de gemeente Eijsden-Margraten dient nagenoeg nihil te zijn; de gemeente zal de financiering met BNG faciliteren
  • Het streven is gericht op maximale deelname aan het project, waarbij de voorbeeldfunctie van de gemeente duidelijk wordt geaccentueerd
  • Deelnamemogelijkheid voor kleinverbruikers, met een aansluiting van maximaal 3×80 Ampère, voor zover deze eigenaar zijn van een bestaand gebouw in de gemeente Eijsden-Margraten waartoe de PV installatie energie levert.

Kleinverbruikers in Eijsden-Margraten, met geringe financiële mogelijkheden, worden in staat gesteld te participeren in dit duurzaamheidsinitiatief en kunnen dus besparen op hun energiekosten. In het kader van deze opdracht streeft de gemeente Eijsden-Margraten ernaar om aan circa 600 deelnemers zonnepanelen aan te bieden. Aan dit aantal kunnen geen rechten
worden ontleend. De deelnemer betaalt voor het gebruik van de zonnepanelen een vaste bijdrage. Deze “deelnemer-bijdrage” is in balans met de rente en aflossing van de lening die via de gemeente bij de bank is afgesloten. Het voordeel van de deelnemer bestaat uit het grotendeels wegvallen van de kosten van zijn elektriciteitsverbruik in de piekuren. De calculatie dient zodanig
gemaakt te worden dat al het eerste jaar een financieel voordeel voor de deelnemer ontstaat.
  De Serviceprovider is verantwoordelijk voor:

-het ontwerpen, leveren, installeren en bedrijfsgereed opleveren van de PV-installaties.

-beheer, opbouw van database, onderhoud en facturering van de PV installaties. Hiertoe behoort het factureringsproces richting de deelnemers met daarin opname van het debiteurenrisico. Van de Service Provider wordt verwacht dat de Service Provider het
debiteurenrisico ten aanzien van alle deelnemers voor zijn eigen rekening neemt, gedurende de gehele looptijd van elk van de overeenkomsten van de gemeente met een deelnemer.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is initieel vier jaar. De gemeente heeft de mogelijkheid periode van vier jaar  met twee maal twee jaar te verlengen. De opdracht wordt gegund aan de partij, die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned donderdag 12 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235757

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *