Partnerselectie kinderopvang Park Vredenburgh Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Partnerselectie kinderopvang Park Vredenburgh Waddinxveen

Foto: pixabay.com

De selectieprocedure heeft als doel binnen de kaders en uitgangspunten een partner te vinden, op basis van de aanbieding. Hiervoor is de uitvrager op zoek naar een partij die aantoonbaar beschikt over de benodigde ervaring en kwalificaties voor het uitwerken en ontwerpen van een locatie voor kinderopvang en het exploiteren van de kinderopvangorganisatie. Daarnaast moet de partner aantoonbaar financieel in staat zijn om het project te voltooien. Omdat op dit moment nog niet helemaal duidelijk is wat de uiteindelijke kosten van het project zullen zijn, dient de partner financieel solide te zijn en garant te staan het project te kunnen dragen, inclusief de grondafname van de uitvrager. Ten behoeve van de uitbreiding van de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel wordt door de uitvrager een gebouw gerealiseerd op de hoek van de Zuidelijke Rondweg en de Tweede Bloksweg, bestaande uit een basisschool voor CBS TOV en een gezondheidscentrum met daarin onder meer huisartsen en andere (para)medische dienstverlening. Als onderdeel van het nog uit te werken gebouw,
wordt 420 m2 ten behoeve van kinderopvang voorzien. De bedoeling is dat de te realiseren locatie voor de kinderopvang uiteindelijk wordt verkocht aan de partner. Of dit de verkoop van de grond zal betreffen, dan wel een appartementsrecht in het totale gebouw, moet nog nader worden uitgewerkt. Omdat de uitwerking van het ontwerp en de inpassing van de kinderopvang in de totale voorziening nog nader moet worden uitgewerkt, is het nu nog te vroeg om een partij te selecteren die direct de locatie kan kopen. Eerst moet het ontwerp immers nog nader uitgewerkt worden en moet de haalbaarheid daarvan worden vastgesteld. Verkoop vindt pas plaats als de haalbaarheid is vastgesteld en er een aannemer voor de bouw van de maatschappelijke voorziening is gecontracteerd. De openbare ruimte, waaronder het parkeren wordt door de uitvrager gerealiseerd.

Een partnerselectieprocedure als de onderhavige is niet aanbestedingsplichtig. Er is dan ook geen aanbestedingsprocedure in de zin van Europese wet- en regelgeving en/of de Aanbestedingswet 2012. De aanbestedingswet- en regelgeving is dan ook niet van toepassing op deze partnerselectieprocedure.

Bron: Tenderned maandag 16 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313637

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *