Ontwerp revitalisatie penitentiaire inrichting Krimpen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp revitalisatie penitentiaire inrichting Krimpen

PI Krimpen
Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Het project in deze aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf betreft het technisch opwaarderen en verduurzamen van PI Krimpen aan den IJssel. Op hoofdlijnen bestaat het project uit:
– Uitvoeren van gepland onderhoud;
– Opwaarderen van de werktuigbouwkundige installaties;
– Bouwfysisch verbeteren van de arbeid- en leefomgeving;
– Opwaarderen van elektrotechnische installaties/systemen;
– Het vervangen en moderniseren van de beveiligingsinstallaties;
– Opwaarderen van de brandveiligheid.
Het gebruik van het gebouw en de capaciteit van de PI wijzigen niet. Bij alle onderdelen van het project wordt ingezet op maximale energiebesparing in de gebruiksfase/exploitatie. Kenmerkend voor de opgave is het uitgangspunt dat het
gebouw zodanig opgewaardeerd wordt dat er minimaal vijftien  jaar geen grootschalige werkzaamheden aan het gebouw hoeven plaats te vinden.

De opdracht betreft:
– Het maken van het integrale ontwerp (VO en DO). Voor een deel van de opdracht zijn de ontwerpwerkzaamheden zeer beperkt;
– Het opstellen van meerdere contractstukken (TO) conform de RVB-richtlijnen (maximaal 9). De adviseur en de opdrachtgever bepalen gezamenlijk wat een logische opdeling is van de werkzaamheden in de verschillende contractstukken;
– Het ondersteunen van de opdrachtgever bij de aanbestedingen voor de realisatie van het project;
– Het ondersteunen van de directievoerder, zoals vragen, werktekeningen en revisie controleren en aanwezig zijn bij de testen en beproevingen, etc.

Directievoering en toezicht is geen onderdeel van deze opdracht. De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned vrijdag 10 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335857

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 13 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *